Wywiadówki - SPGromadka

Przejdź do treści

12 września 2023 r.
Spotkania organizacyjne z wychowawcami klas

Godz.16.30 – klasy trzecie, piąte, szóste, siódme, ósme oraz kl.4b

Godz. 17.15 – klasy pierwsze, drugie oraz klasa 4a


13 lutego 2024 r.
     
Spotkania z wychowawcami klas po klasyfikacji śródrocznej
Godz. 16.30
ZAPROSZENIE
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej
 w Gromadce
serdecznie zapraszają wszystkich rodziców naszej gminy
na godzinną prelekcję pt. „Kocham, wspieram, wychowuję”, która odbędzie się po zakończeniu zebrań klasowych
o godz. 17.15 w sali gimnastycznej.
Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Chrobot ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „EFFATA” w Bolesławcu.
Tematyka spotkania:
- pogłębienie świadomości wychowawczych;
- jasny, czytelny system wartości i zasad;
- budowanie silnych więzi w rodzinie;
- bezwarunkowa miłość i akceptacja;
- stereotypy i mity wychowawcze;
-bezpieczeństwo w sieci;

 
Ewa Chrobot- pedagog, edukator oświaty, specjalista terapii pedagogicznej, absolwentka Akademii Komunikacji w Rodzinie oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 
* Wykład finansowany ze środków Gminy Gromadka.


23 maja 2024 r.
Spotkania z wychowawcami klas trzecich, piątych, szóstych, siódmych, ósmych oraz kl.4b przed klasyfikacją roczną.
Godz. 16.00


Spotkania z wychowawcami klas pierwszych, drugich i kl. 4a przed klasyfikacją roczną.
Godz. 16.45

Szkoła Podstawowa
ul. Sikorskiego 19
59-706 Gromadka
telefon +48 757382439

zsgromadka@gmail.com
Robert Furman
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści