Dzień Edukacji Narodowej - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dzień Edukacji Narodowej

Archiwum z lat 2012-2014
Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).
Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
Zgodnie z zapisami ustawy dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla wszystkich pracowników oświaty.
W naszej szkole o święcie tym przypomniała uroczysta akademia oraz pasowanie na pierwszoklasistów i na gimnazjalistów.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego