Wolny oddech - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wolny oddech

Projekty i programy zrealizowane
Program przypliżający problem występowania astmy u dzieci w wieku szkolnym. Skierowany do nauczycieli, pielęgniarki szkolnej, rodziców i uczniów.
Obecnie realizacja programu jest na pierwszym etapie - szkolenie kadry.

Co to jest astma ?


Ze względu na już duże i stale zwiększające się występowanie obturacyjnych chorób układu oddechowego, międzynarodowa grupa ekspertów opracowała wytyczne dotyczące diagnozowania i leczenia astmy oskrzelowej (GINA). GINA - Global Initiative for Asthma jest projektem amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (National Heart, Lung and Blood Institute) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization). W miarę postępu wiedzy wytyczne te są stale aktualizowane. Ich wartość polega nie tylko na uporządkowaniu wiedzy na temat obu schorzeń, ale również opracowaniu zgodnie z zasadami "medycyny opartej na faktach". Zgodnie z definicją ekspertów "Astma oskrzelowa jest przewlekłym procesem zapalnym dróg oddechowych, w którym bierze udział wiele komórek i mediatorów. Proces zapalny prowadzi do nadreaktywności dróg oddechowych, czego wynikiem są nawracające epizody świszczącego oddechu, duszności, ucisku w klatce piersiowej i kaszlu, występujące zwłaszcza w nocy lub we wczesnych godzinach rannych. Objawom tym towarzyszy uogólnione, ale zmienne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które zwykle jest odwracalne spontanicznie lub pod wpływem leczenia".
Ta definicja może być trudna, a nawet niezrozumiała dla osoby bez wykształcenia medycznego. Podkreśla ona napadowy charakter choroby; głównym jej objawem są ataki duszności występujące najczęściej pomiędzy godziną drugą a piątą nad ranem, którym towarzyszy "granie w piersiach", kaszel i czasem ucisk w klatce piersiowej. Pomiędzy napadami pacjent może czuć się dobrze i wówczas nikt nie jest w stanie zorientować się, że jest on chory na astmę. Napady mogą występować z różną częstością. Na szczęście większość astmatyków to pacjenci z epizodyczną lub łagodną postacią choroby. Duszność pojawia się u nich rzadko, a po zastosowaniu prawidłowego leczenia chory może całkiem zapomnieć o chorobie. Jest jednak grupa chorych na astmę ciężką, u których dolegliwości występują niemal codziennie, a choroba jest przyczyną znacznego pogorszenia jakości życia. Drugim ważnym elementem definicji jest stwierdzenie, że przyczyną objawów w astmie jest przewlekły stan zapalny. Jest to szczególna postać zapalenia, tzw. zapalenie alergiczne, które znacznie różni się od stanu zapalnego powodowanego przez infekcje dróg oddechowych. Mechanizm tego zapalenia jest niezwykle skomplikowany i dotychczas niecałkowicie poznany. Najczęściej zapalenie jest inicjowane przez swoisty alergen. Ostatnim elementem definicji jest podkreślenie roli nieswoistej nadreaktywności oskrzeli, będącej także konsekwencją procesu zapalnego. Oskrzela chorych na astmę mają skłonność do skurczu po kontakcie z różnymi czynnikami fizycznymi i farmakologicznymi, które nie powodują u osób zdrowych żadnych dolegliwości. Duszność po wysiłku fizycznym, po ekspozycji na zimne powietrze lub dym tytoniowy to właśnie wyraz nadreaktywności oskrzeli.


Materiały pochodzą ze strony www.astma.edu.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego