Konsultacje od 01.06.2020 - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konsultacje od 01.06.2020 - Kopia

Archiwum 2019/2020


Prowadzenie zajęć odbywać się będzie w ustalonych przez nauczycieli dniach i godzinach.
Uczniowie, przed przyjściem na konsultacje, informują wcześniej nauczyciela, o której będą w szkole. Muszą do zrobić minimum dzień wcześniej – wysyłając informację poprzez e-dziennik. (Nauczyciel musi zaplanować zajęcia.)
Na zajęciach może być obecnych do 1 do 5 uczniów. Odstęp między uczniami powinien wynosić minimum 2 metry. Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Po zajęciach także.
Na konsultacje zapraszamy szczególnie uczniów, którzy mają zaległości do uzupełnienia lub niejasną ocenę z przedmiotu.
Po konsultacjach uczeń niezwłocznie wychodzi ze szkoły. Nie ma możliwości spotkań w grupach z kolegami. Chociaż rozumiemy, że wszyscy chcieliby wspólnie porozmawiać, ale ze względu na sytuację epidemiologiczną nie jest to jeszcze możliwe.
Informujemy, że pracownicy szkoły nie byli badani na obecność koronawirusa i szkoła nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Decyzja o wysłaniu dziecka do szkoły jest decyzją indywidualną rodzica, który ponosi odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka. Konsultacje nie są obowiązkowe.
 
Harmonogram  zajęć i plan dojazdów podajemy poniżej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego