Informacje - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

Biblioteka
10 przykazań etyki komputerowej


I. Nie będziesz używał komputera, żeby szkodzi bliźnim.
II. Nie będziesz przeszkadzał bliźnim w pracy z komputerem.
III. Nie będziesz grzebał w pracy bliźniego.
IV. Nie będziesz używał komputera do kradzieży.
V. Nie będziesz używał komputera do składania fałszywych świadectw.
VI. Nie będziesz używał lub kopiował programów, za które nie zapłaciłeś.
VII. Nie będziesz używał zasobów komputerowych bliźnich bez zezwolenia.
VIII. Nie będziesz przywłaszczał sobie własności intelektualnej bliźnich.
IX. Będziesz rozważał społeczne konsekwencje programów, które napiszesz.
X. Będziesz używał komputera z rozwagą i szacunkiem.


ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU


Podczas korzystania z internetu nie podawaj swojego imienia i nazwiska, posługuj się wyłącznie nickiem (pseudonimem internetowym).
Nie podawaj osobie poznanej w internecie swojego adresu, telefonu, miejsca pracy rodziców, nazwy i adresu szkoły, nie wysyłaj swego zdjęcia.
Nie spotykaj się bez zgody rodziców kimś poznanym w sieci, ponieważ takie spotkania bywają bardzo niebezpieczne.
Nie odpowiadaj na listy i informacje, które powo-dują, że czujesz się niedobrze. To nie Twoja wina, że znalazły się na Twoim koncie. Poinformuj o tym nauczyciela, powiedz rodzicom.
W internecie są rzeczy złe i dobre. Możesz niechcący otworzyć stronę, której nie chcesz oglądać. Poinfor-muj, gdy jakiekolwiek treści znalezione w internecie będą dla Ciebie w pewien sposób nieprzyjemne (nieprzyzwoite, brutalne). Oglądanie takich stron jest zabronione.
W sieci zamieszczono opracowania rzetelne, mądre i bardzo słabe. Możesz poprosić bibliotekarza o pomoc w ocenie znalezionych informacji. Szkoda uczyć się z błędami.
Nie otwieraj korespondencji z nieznanych miejsc, najczęściej jest zarażona wirusami.

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej

Z komputera mogą nieodpłatnie korzysta wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w internecie.

Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny.
Z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają na miejscu.
NIE WOLNO! wgrywać własnych programów, kasowa zainstalowanych; zapisywać dokumentów na dysku twardym.
NIE WOLNO! wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
Zabrania się posługiwania własnymi dyskietkami i płytami CD bez konsultacji z nauczycielem.
Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.
Za naruszanie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).Opracowała Pani Józefa Stępniak

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego