Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Aktualności 2021/22
Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020

1. Wszystkie klasy odbierają świadectwa w piątek – 26.06.2020
2. Godziny odbioru dla poszczególnych klas są wyszczególnione poniżej.
3. Wydawanie świadectw jest prowadzone zgodnie z zaleceniami GIS i MZ oraz zaleceniami MEN.( Uczniowie wchodzą w maseczkach, rękawiczkach jednorazowych i w odstępach minimum 1,5m)
4. Każda klasa ma wydzieloną część hali sportowej, która jest podzielona kotarami na 3 części.
5. Wydawanie świadectw dla klasy będzie trwało około 30 minut.
6. Podczas wydawania świadectw, do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.
7. W szczególnych wypadkach (np. zdrowotnych ucznia)może wejść z uczniem rodzic.
8. Wręczanie świadectw jest prowadzone wyłącznie w obecności wychowawcy – dyrekcja szkoły uczestniczy tylko podczas wręczenia świadectw klasom ósmym.
9. Szkoła nie zapewnia dojazdów, ponieważ wydawanie świadectw prowadzone jest w różnym czasie i w różnych klasach. Odstępy między wejściem i wyjściem poszczególnych klas wynoszą 30 minut i trwają przez około 4 godziny.
10. Dla rodziców, którzy mają kilkoro dzieci w naszej szkole umożliwimy odbiór świadectw od wychowawców. W takim przypadku rodzic musi powiadomić wychowawcę, o której godzinie będzie po odbiór świadectwa. Wychowawca wskaże miejsce wydania świadectwa.
11. Po wręczeniu świadectw uczniowie udają się do klasy oraz szatni i pobierają wszystkie swoje rzeczy osobiste.
12. W przypadku, gdy świadectwo nie będzie odebrane 26.06.2020 zostanie przekazane do sekretariatu szkoły. Odbiór tego świadectwa będzie możliwy po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się lub po 01.09.2020.
13. Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Gromadce poinformował, że w tym roku szkolnym nie będzie wręczał nagród dla uczniów, którzy dostali promocję z wyróżnieniem. Przewidziano jednak nagrodę dla najlepszego absolwenta.
14. Uczniowie, którzy wypożyczyli komputer nie oddają go do szkoły na okres wakacji, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo nauki zdalnej od nowego roku szkolnego. Przypominamy, że za sprzęt odpowiada osoba, która wzięła go w użyczenie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego