Informacja dotycząca strajku - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja dotycząca strajku

Archiwum 2018/2019
Rodzice i uczniowie.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesem Oddziału ZNP Bolesławiec informuję iż rozpoczynamy strajk z dniem 8 kwietnia 2019, zgodnie z wynikami referendum oraz pismem z dnia 27 marca 2019.

Od dnia 8 kwietnia 2019 wprowadzone zostaną następujące zasady:

- nie będzie dojazdów do szkoły,
- nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji, którzy przystąpią do strajku, nie będą świadczyć pracy i wykonywać swoich obowiązków,
- nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku będą prowadzić opiekę nad uczniami,
- opieka będzie odbywać się wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach,
- grupa, którą opiekuje się nauczyciel, nie może być liczniejsza niż 25 osób,
- w związku z przystąpieniem większości pracowników szkoły do strajku nie zapewniamy dzieciom w pełni higienicznych warunków pobytu w szkole,
- o przystąpieniu placówki do strajku został powiadomiony organ prowadzący szkołę, z którym współpracujemy w tym trudnym dla wszystkich czasie,
- przypominamy, że strajk nie jest skierowany przeciwko dzieciom i rodzicom, co niejednokrotnie jest powtarzane w środkach masowego przekazu – strajkujemy o godne zarobki i o przyszłość
  oświaty,
- na obecną chwilę nic się nie zmieniło w sprawie egzaminów, które powinny odbyć się w ustawowym czasie - nauczyciele wyznaczeni do komisji egzaminacyjnych potwierdzili zgodę uczestnictwa.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na Mobiregu.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego