Informacja dla rodziców - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja dla rodziców

Archiwum 2018/2019
Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:

          • został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły
          • dyrektor otrzymuje pakiet propozycji do działań (zadanie do wykonania) oraz zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowej,
          • jest napisany językiem prostym, nietechnicznym, odwołującym się do znanej dyrektorom i nauczycielom i innym pracownikom terminologii,
          • opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego,
          • zawiera zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego