Historia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

Historia szkoły
ZARYS HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROMADCE W LATACH 1947-2007.


W kronice Szkoły Podstawowej w Gromadce czytamy, że początki działalności szkolnej i oświatowej w Gromadce przypadają na rok szkolny 1946, kiedy to starsze dzieci osadników przybyłych tu po zakończeni II wojny światowej z różnych krajów Europy, Azji i Afryki. Uczył ich Polak z Jugosławii Eliasz Potyszko. Jednak otwarcie Szkoły Podstawowej w Gromadce nastąpiło w kwietniu 1947 r. W 2007 r. szkoła obchodzi więc jubileusz 60-lecia swojej działalności.
Misję jej utworzenia Inspektorat Oświaty w Bolesławcu powierzył z dn. 01.04.1947 r. Stefanowi Zalewskiemu, który m.in. był więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tak pierwszy kierownik szkoły wspomina początki tej działalności: “W kwietniu rozpoczęła się nauka. Budynek był zniszczony działaniami wojennymi. Dzieci i młodzież uczyła się w jednej izbie. Brakujące szyby w oknach zastępowały papiery, gdyż nie wiadomo było kiedy nadejdzie szkło okienne. Nie było też żadnego sprzętu szkolnego. Przekrój uczniów pod względem wieku był różny. Od przewidzianego regulaminem obowiązku szkolnego do ludzi dorosłych. Wielu uczniów nie umiało mówić po polsku. Wykazywali oni jednak wielkie zaangażowanie, a pomoce naukowe wykonywali sami (… ). Często przepisywałem zadania z matematyki dla każdego ucznia na następny dzień oraz czytanki z podręczników przedwojennych, które otrzymałem od Inspektoratu…”. Szkoła ta znajdowała się w budynku gdzie obecnie mieszka Pan Solpa, a wcześniej Pan Pierściński. Dzisiaj jest to ul. Szkolna 1.
Od 01.09.1947 r. szkołę przeniesiono do budynku zaadoptowanego na jej potrzeby, z którego wcześniej wysiedlono rodziny niemieckie. Nauka odbywała się tu do końca czerwca 1950 r. W budynku tym znajdującym się przy ul. Wincentego Witosa nr 6 mają teraz swoją siedzibę takie instytucje jak GS “Samopomoc Chłopska” i Bank Spółdzielczy Chojnów odział w Gromadce. Wówczas we wrześniu 1947 r. kierownikiem szkoły został A. Niewiadomski, który zorganizował pracę w klasach I-IV. Wielki wkład w rozwój szkoły wniosła nauczycielka Ewa Tumidajewicz, która z wielkim zaangażowaniem włączyła się do organizowania życia szkolnego i oświatowego. Niektóre dzieci i młodzież piszą w zeszytach, a większość na papierowych tapetach zerwanych ze ścian czy też rysikami na tabliczkach znalezionych na strychach zajętych przez osadników domach. Wówczas w szkole pojawiły się w niedostatecznych ilościach ławki, tablice, stoliki dla nauczycieli oraz pierwsze polskie podręczniki. Bardzo wiele czasu i wysiłku poświęcono uczniom starszych roczników, którym wojna zabrała nie tylko dzieciństwo, ale też możliwość uczęszczania do szkoły. Uczniowie ci przerabiali w ciągu roku szkolnego dwie klasy by nadrobić stracone lata. Nie wszystkie jednak dzieci osadników uczęszczały wtedy do szkoły. Problem ten został rozwiązany dopiero w latach następnych.
Jesienią 1947 r. w szkole została zorganizowana świetlica gdzie obok gier i zabaw uczono czytania i czytano książki. W zimie brakowało opału dla ogrzewania piecami kaflowymi klas, dlatego też dzieci idąc do szkoły zabierały często drewno do palenia. W czasie wakacji 1948 r. zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną prowadziła młodzież z organizacji Służba Polsce.
01.09.1948 r. kierownikiem szkoły zostaje, zmarły w 2006 r. Bronisław Kuczer. Uczą też wtedy Ewa Kuczer i Janina Piec. Nauka odbywa się w klasach I-IV. Czynione są starania o zorganizowania klasy V i VI, jednak Inspektorat Szkolny w Bolesławcu na razie takiej zgody nie wydaje. Kierownik szkoły bardzo dużo wysiłku włożył w zmobilizowanie uczniów do uczęszczania do szkoły. Wielokrotnie przeprowadzał rozmowy z rodzicami, którzy niechętnie wysyłali swoje dzieci do szkoły, a także z tymi którzy w ogóle swoich dzieci do szkoły nie wysyłali. Jego staraniem dokonano też remontu szkoły. Z małych pomieszczeń poprzez usunięcie przegradzających je ścian utworzono większe sale lekcyjne. Na czas remontu dzieci uczyły się w budynku gdzie obecnie znajduje się Przedszkole Publiczne w Gromadce. Jest to budynek przy ul. 11 Listopada nr 62.
W szkole zwiększa się liczba uczniów (w końcu grudnia 1948 r. w szkole uczyło się 68 uczniów ) ponieważ przybywają kolejni osadnicy wraz z rodzinami, w których są dzieci w wieku szkolnym. W tym czasie w Gromadce, także w dawnym Grodzanowcu i w Borówkach osiedliły się kolejne transporty Polaków z Jugosławii, byłego ZSRR, Francji, Polski centralnej itp. Dzieci i młodzież bardzo słabo mówi po polsku, w związku z czym nauczyciele napotykają na dodatkowe trudności, gdyż obok realizacji programu nauczania są zmuszeni nauczyć ich polskiej mowy.
W szkole działał powołany w październiku 1948 r. zespół artystyczny, który swoimi występami uświetniał uroczystości szkolne i państwowe. Uruchomiono też w Gromadce tartak, gdzie pracę znalazło wielu mieszkańców Gromadki i ościennych miejscowości. Środowisko coraz bardziej odczuwa działanie szkoły i nauczycieli i stara się im pomóc w ich trudnej pionierskiej pracy.
Od 01.09.1949 r. nowym kierownikiem Szkoły Podstawowej w Gromadce zostaje, po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Lubomierzu, Grzegorz Jankowski. Szkołą będzie kierował do 31. 08. 1969 r., a więc przez 20 lat. Obok kierownika w szkole uczą: Ewa Kuczer, Bronisław Kuczer, Janina Piec oraz Michał Pojasek. Został podniesiony poziom organizacyjny szkoły do pełnej szkoły podstawowej z klasami I-VII. Wzrasta też ciągle liczba uczniów w poszczególnych klasach, w wyniku napływu kolejnych rodzin osadników. Było to zjawisko typowe w pierwszych latach powojennych gdy liczba uczniów w szkole była ściśle uzależniona od tempa akcji osiedleńczej. Liczebność dzieci w szkołach zakładanych na Ziemiach Odzyskanych wzrastała w miarę tego, jak rozwijało się osadnictwo na danym terenie. Tak było też i w naszej gminie.
Staraniem kierownika szkoły i nauczyciela muzyki Michała Pojaska szkoła otrzymała od władz oświatowych fortepian. Wówczas to zorganizowano szkolny chór, który występował dla mieszkańców Gromadki i gminy.
W latach 1949-1951 nauczyciele ze szkoły Podstawowej w Gromadce brali udział w akcji zwalczania analfabetyzmu. Była to akcja ogólnopolska. Kierownik szkoły Grzegorz Jankowski został wtedy mianowany “Pełnomocnikiem do zwalczania analfabetyzmu przy Gminnej Radzie Narodowej w Gromadce”. Jego staraniem otwarto dwa kursy dla analfabetów: pierwszy w Szkole Podstawowej w Gromadce, drugi w prywatnym mieszkaniu Pana Puka w Borówkach. W Archiwum Państwowym we Wrocławiu, w dokumencie nr 1110 z dnia 27.06.1949 r. na stronie 588, po byłej Wrocławskiej Wojewódzkiej Radzie Narodowej znajdujemy informacje, że w gminie Gromadka zarejestrowano 327 analfabetów i 100 półanalfabetów. W samej Gromadce odpowiednio 128 i 46.Wynagrodzenie jakie otrzymywali nauczyciele pracujący na kursach walki z analfabetyzmem było prawie symboliczne i nieproporcjonalne do włożonego trudu. Praca nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Gromadce na kursach była o wiele cięższa niż praca zawodowa.
W 1950 r. władze oświatowe często organizują liczne konferencje metodyczne i przedmiotowe dla nauczycieli z powiatu bolesławieckiego. Dojechać z Gromadki do Bolesławca nie było łatwo. Problemem był też powrót. Do Bolesławca jeździł raz dziennie pociąg towarowy, często o różnych godzinach. To właśnie nim można było dotrzeć do tego miasta. Drugim środkiem lokomocji był samochód, zabierający mleko z różnych miejscowości gminy do mleczarni w Bolesławcu. Nauczyciele jechali nieraz kilka godzin, siedząc na bańkach z mlekiem, w odkrytym samochodzie.
24.06.1950 r. był pamiętnym dniem w życiu szkoły i środowiska. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ukończenia szkoły przez pierwszych w jej historii absolwentów. Siedmioletnią pełna Szkołę Podstawową w Gromadce ukończył wówczas następujący jej uczniowie:
1. Tadeusz Bagiński
2. Antoni Dziurbiel
3. Eugeniusz Kulka
4. Jerzy Kamiński 1
5. Eugeniusz Kościelny
6. Antoni Kocur
7. Marian Klamecki
8. Danuta Kamińska
9. Ryszard Małolepszy
10. Henryk Małolepszy
11. Wiesława Oniśko
12. Henryk Pawliński
13. Stefan Romanowski
14. Tadeusz Struczyk
15. Julia Wujciak
Nie mniej ważna uroczystość miała miejsce 01.09.1950 r., który otwierał nowy rok szkolny 1950/1951. Tego dnia 168 uczniów rozpoczynało naukę w nowo odremontowanym budynku, w którym do tej pory miało siedzibę dowództwo jednostki radzieckiej. Jest to budynek przy byłej Odlewni Żeliwa w Gromadce Zakład nr 1.
W nowej szkole została założona drużyna harcerska, SKO oraz otwarto przy niej Wieczorową Szkołę Podstawową dla Pracujących z klasami IV-VII. Uczą w niej nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gromadce. Harcerzami opiekował się wówczas uczeń LO w Bolesławcu Władysław Gołębiowski, a SKO wraz z uczniami prowadziła nauczycielka Ewa Kuczer. Niemal wszyscy uczniowie szkoły należeli do Szkolnej Kasy Oszczędnościowej. Uczniowie brali udział w różnych akcjach (zbiórka makulatury, złomu, żołędzi itp. ) i pracach zarobkowych ( sadzenie lasu, wykopki ), a uzyskane pieniądze wpłacali na SKO.
25.06.1951 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania już po raz drugi w historii szkoły, absolwentów klasy siódmej. Szkołę Podstawową w Gromadce Ukończyli wówczas:
1. Bogdański Lech
2. Bereżański Franciszek
3. Cichowlaz Michał
4. Jędras Tadeusz
5. Kulka Kazimiera
6. Leksztan Alfreda
7. Ławiński Józef
8. Łokaj Michał
9. Majewska Bronisława
10. Olejnik Walenty
11. Szewczyk Józefa
12. Skrzypczak Krystyna
13. Śliwiński Jerzy
14. Staszczak Jan
15. Toreło Włodzimierz
16. Wujciak Jan
17. Żyncz Janina
18. Giba Michał
19. Mełek Bernard
Wychowawcą tych uczniów był kierownik szkoły Grzegorz Jankowski.
W roku szkolnym 1951/1952 w szkole zostali zatrudnieni trzej absolwenci Liceum Pedagogicznego w Legnicy: Krysa Anastazja, Sokołowska Janina oraz Łabęcki Jan, który będzie opiekował się Organizacją Harcerską. Przy szkole powstaje też szkoła z niemieckim językiem nauczania dla dzieci z licznie mieszkających w Gromadce rodzin niemieckich. Była to grupa ok. 40 dzieci i młodzieży. Zajęcia z nimi prowadził nauczyciel Drzymuchowski. Placówka ta będzie istniała do roku szkolnego 1957/1958. Uczniowie ci uczyli się także języka polskiego by móc uczyć się w polskiej szkole. Nauczyciele: Grzegorz Jankowski, Sokołowska Janina, Krysa Anastazja, Kuczer Ewa, Pajasek Michał uczyli także w Szkole Wieczorowej, którą ogółem ukończyło w tym roku szkolnym 200 uczniów. W kronice szkolnej nie odnotowano natomiast absolwentów klasy siódmej. Również kronika nie odnotowuje ich w roku szkolnym 1952/1953, a także w następnym 1953/1954. Być może prowadzący kronikę nie przywiązywali do tego zbyt dużej wagi. Nazwiska wszystkich absolwentów Szkoły Podstawowej w Gromadce znajdziemy w innej dokumentacji szkoły jaką są np. arkusze ocen, księgi uczniów, czy też w innych źródłach takich jak protokoły Rad Pedagogicznych, w sprawozdaniach dla potrzeb władz oświatowych znajdujących się w Archiwum Bolesławieckim dla potrzeb byłej Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty ( lata 50-te i 60-te ). Nazwiska absolwentów danego roku szkolnego mogą też odtworzyć żyjący uczniowie- absolwenci Szkoły Podstawowej w Gromadce. Mówią też o nich zachowane fotografie. Prowadzący kronikę nie zawsze wymieniają nazwiska absolwentów szkoły za dany rok szkolny, a nawet z tego rezygnują.
Napływ osadników i dalsze zaludnienie Gromadki, Grodzanowca, Borówek powoduje wzrost liczby uczniów w Szkole Podstawowej w Gromadce. Obok Tartaku w Gromadce uruchomiono też Tartak w Borówkach ( istniał na terenie dzisiejszego boiska sportowego ) i Odlewnie Żeliwa w Gromadce. W roku szkolnym 1952/1953 do szkoły w Gromadce uczęszczało 300 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowili: Kuczer Ewa, Komorska Janina, Sokołowska Janina, Zych Janina, Macikiewicz Teresa, Murawska Stanisława i Jankowska Anastazja.
W listopadzie 1952 r. następuje podsumowanie wojewódzkiego konkursu SKO. Szkoła Podstawowa w Gromadce zajęła w nim pierwsze miejsce w byłym województwie wrocławskim, którego obszar obejmowałby większość terytorium dzisiejszego województwa dolnośląskiego. Nagrodą dla społeczności uczniowskiej był komplet obrazów ściennych przedstawiających zabytki historyczne Polski, a dla opiekunki Ewy Kuczer ilustrowana epopeja narodowa “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Kronika szkolna odnotowuje, że w tym roku odbyła się też wycieczka uczniów do Krakowa, którą współfinansował Komitet Rodzicielski.
W roku szkolnym 1953/1954 następuje dalsza organizacja życia szkoły. Powołano Koło Sportowe, PCK, Koło Ligi Ochrony Przyrody. Na początku maja 1954 r. Komitet Rodzicielski zorganizował wycieczkę do Warszawy, a jej zwiedzanie w czasie trwającej wtedy odbudowy stolicy ze zniszczeń wojennych, zrobiło na uczniach ogromne wrażenie. Kierownikiem wycieczki był wówczas Grzegorz Jankowski.
W roku szkolnym 1954/1955 Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Szkolną Kasą Oszczędności opiekowała się Janina Komorska. Istniał też chór szkolny i zespół muzyczny. Powołano także koło dramatyczne i kółko hafciarskie. Dynamicznie rozwijały się również istniejące w szkole pozostałe organizacje. W kronice szkoły odnotowano nazwiska uczniów, którzy w czerwcu 1955 r. ukończyli szkołę. Byli to:
1. Czarnota Anna
2. Dziurbiel Stefania
3. Junghanel Juta
4. Góralewska Jarosława
5. Kostyk Jerzy
6. Pawlińska Krystyna
7. Pawłowska Anna
8. Wanio Piotr
9. Wasylko Mieczysław
10. Murawska Alicja
11. Matyjewicz Władysław
12. Soszka Witold
13. Krzysiek Mirosław
14. Kulik Danuta
15. Bizoń Czesława
Ze względu na dużą ilość dzieci w klasach I-IV adaptowano w czasie wakacji 1955 r. sale lekcyjne w budynku ( u Pana Dula, obecnie ul. Dębowa 10 ) w Grodzanowcu. Wówczas to od roku szkolnego 1955/1956 uczyły się tu dzieci z klas I-IV zamieszkałe w Grodzanowcu i Borówkach, a uczniowie uczęszczający do klas I-IV zamieszkali w Gromadce chodzili do szkoły macierzystej. W szkole w Grodzanowcu uczyli Jan Milczarek i Tadeusz Kaniowski. Wiosną 1956 r. Inspektorat Oświaty w Bolesławcu zorganizował wycieczkę pociągiem dla uczniów z całego powiatu do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia. Brali w niej też udział niektórzy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gromadce. Opiekunami tej grupy uczniów byli kierownik szkoły Grzegorz Jankowski i Alfreda Lekszton. 24.06.1956 r. Szkołę Podstawową w Gromadce ukończyli:
Adam Krystyna
Bogdańska Anna
Borowska Elżbieta
Kowalczyk Jan
Kurtz Benno
Majcherowicz Rozalia
Matyjewicz Franciszka
Tadic Maria
Pawliński Aleksander
Burdzy Weronika
Jędras Mirosława
Pasieczna Jadwiga
Oprócz wydarzeń dotyczących życia szkoły, kronika szkoły zawiera sporo zapisów o przebiegu uroczystości państwowych i okolicznościowych, o spotkaniach towarzyskich, zebraniach organizacji, konferencjach nauczycielskich, czynach społecznych uczniów, a nawet obchodzonych imieninach kierownika szkoły Grzegorza Jankowskiego ( przypadały 12. 03 ). Odnotowano w niej także śmierć Bolesława Biureta w marcu 1956 r. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gromadce w latach pięćdziesiątych spełniali rolę animatorów życia kulturowego. Coraz wyraźniej zaznaczał się środowiskowy charakter placówki. Dzięki pomocy rodziców, pracy nauczycieli i uczniów corocznie organizowano szereg różnych imprez łącząc pracę dydaktyczno-wychowawczą z oświatową.
Warty odnotowania jest fakt, że w roku szkolnym 1956/1957 w szkole powstało Koło Fotograficzne, który opiekował się nauczyciel Tadeusz Kanikowski. Uczniowie wygrali też w Powiatowym Konkursie Oszczędzania. Wtedy to opiekunem Szkolnego Koła Oszczędności była Alfreda Pawlus. W kronice szkoły nie odnotowano nazwisk wszystkich absolwentów.
Od nowego roku szkolnego, tj. 1957/1958 zorganizowano w szkole naukę języka ukraińskiego dla dzieci i młodzieży z rodzin ukraińskich. Naukę tego języka prowadził nauczyciel Andrzej Waszeńko, który również uczył języka w szkole w Modle. Uczniowie i nauczyciele doczekali się dobrych, jak na tamte lata, warunków do pracy i nauki, ponieważ szkoła otrzymała szereg nowych pomocy naukowych. Pozwoliło to na zorganizowanie pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej. Bardzo aktywnie pracował w szkole ZHP, który opiekował się nauczyciel Albert Barczyk. On też prowadził wówczas Samorząd Szkolny. W czerwcu 1958 r. Komitet Rodzicielski i nauczyciele zorganizowali wycieczkę do Gdyni, Gdańska i Sopotu. Na wycieczkę pojechało 50 uczniów pod opieką Anastazji Jankowskiej, Józefy Matuszewskiej, Kazimiery Furtek i Ignacego Dudziaka.
Należy pamiętać, że nauczyciele ze Szkoły Podstawowej uczą nie tylko dzieci w wieku szkolnym, ale i osoby dorosłe w Wieczorowej Szkole dla Pracujących, istniejącej w budynku szkoły od września 1950 r. W roku szkolnym 1958/59 uczyli w niej kierownik szkoły Jankowski Grzegorz, Jankowska Anastazja, Pawlus Alfreda i Milczarek Jan. Ważną rolę w życiu uczniów, nauczycieli, także środowiska odgrywała biblioteka szkolna, która w czerwcu 1959 r. liczyła 2500 pozycji. Opiekunce Jankowskiej Anastazji pomagały w wyposażeniu książek uczennice klas starszych, tj. Skrzypczak Ewa, Kądziołka Krystyna, Sasłowska Olga, Kuklińska Anna.
Od nowego roku szkolnego 1959/60 zorganizowano szkole w Gromadce Kurs Czeladniczy w zakresie odlewnictwa. Przedmiotów zawodowych uczyli inżynierowie i technicy OŻG Gromadka, natomiast przedmioty ogólnokształcące wykładali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gromadce. Prężnie rozwijało się wówczas istniejące w szkole kółko artystyczne prowadzone przez nauczycielkę Stanisławę Murawską .
W czerwcu 1960 r. mury szkoły opuścili:
1. Andruchowski Sławek
2. Bronowski Henryk
3. Dolezik Dorota
4. Dybowska Kazimiera
5. Góralewska Aniela
6. Gąsiorowski Jan
7. Garczarek Kazimierz
8. Jędras Edward
9. Kaczmar Michał
10. Korewo Krystyna
11. Kubina Maria
12. Kuźmiczanek Halina
13. Krzysiek Kunegunda
14. Łach Wanda
15. Matyjewicz Stanisław
16. Markiewicz Anna
17. Migdałek Irena
18. Murawska Krystyna
19. Pilecka Sabina
20. Pilecka Leokadia
Najważniejszym wydarzeniem nowego roku szkolnego 1960/61 było oddanie 01.09.1960 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gromadce , odbudowanego niemal od podstaw budynku w Grodzanowcu ( koło basenu kąpielowego ). Mieściła się tu szkoła niemiecka. W czasie wojny budynek ten został zniszczony. Władze oświatowe postanowiły go odbudować, by zyskać potrzebne sale lekcyjne. Na ten cel wydano 1.800 tysięcy złotych. Uczyły się tu klasy I-IV. Jedną z klas lekcyjnych przekazano dla otwartej wtedy Zasadniczej Szkoły Handlowej, kierunek sprzedawca sklepowy. Chodziła do niej grupa ok. 30 uczniów.
W latach 60-tych kontynuowały się w szkole pracę istniejące wcześniej organizacje, których praca widoczna była w środowisku lokalnym. Z nowych organizacji utworzonych w szkole we roku szkolnym 1961/62 było Szkolne Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej prowadzone przez Olgę Suchińską. Koła takie powstały także w innych szkołach w skali kraju. Był to wymóg tamtych czasów. Kronika podkreśla aktywną działalność Drużyny Harcerskiej liczącej 42 uczniów, którą opiekowała się Maria Śliwa. Drużyna obrała imię Emilii Plater, bohaterki powstania listopadowego. Harcerze sami urządzili sobie w szkole w Gromadce “Harcówkę”. W tym celu wykorzystali poddasze budynku szkoły. “Harcówka” istniała niemal do końca nauki w pomieszczeniach tej placówki, tj. do początków lat 90-tych. Po Marii Śliwie harcerzami opiekowała się Irena Łappo.
24.06.1962 r. Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski zorganizowali wieczorek pożegnalny dla absolwentów szkoły. Szkołę ukończyło 30 uczniów.
W roku szkolnym 1962/63 w szkole uczyło się około 400 dzieci. Trudno było uczyć w małych salach lekcyjnych i na dodatek w dwóch, a potem w trzech budynkach. Wędrówki nauczycieli między tymi budynkami to dalsze utrudnienia w pracy. W Grodzanowcu uczyły się dzieci z klas I-IV. W Gromadce klasy I,II, III, IV, V, VI, VII. Trzecim budynkiem był były Ośrodek Zdrowia gdzie urządzono prowizoryczną salkę gimnastyczną , a także prowadzono niektóre lekcje. W takich warunkach będą pracować nauczyciele i uczniowie przez ponad 30 lat. Dalatego też coraz powszechniej rodziła się w środowisku lokalnym myśl o wybudowaniu szkoły w Gromadce. Stało się to realne dopiero w połowie lat 90 ubiegłego wieku. O szkole Gromadce i jej problemach mówiła też prasa dolnośląska. W “Gazecie Robotniczej “ z dn.19.09.1963 r. na stronie 3 czytamy: “… obecnie szkoła w Gromadce liczy 14 działów z 13 nauczycielami. Uczniów 420. Biblioteka liczy 3250 tomów. Są gabinety: fizyko-chemiczny, geograficzny, biologiczny, a także pracownia techniczna. Największym marzeniem kierownika szkoły Ob. Jankowskiego jest aby Gromadka otrzymała w następnej 5-latce nową szkołę “Tysiąclecia”. Ta następna 5-latka to okres realizacji planu gospodarczego w latach 1966-1970. Ani wtedy, ani przez następne lata tego zamierzenia nie udało się jeszcze wykonać.
Kronika szkoły z uznaniem mówi o pracy ZHP w roku szkolnym 1963/64, którym opiekuje się “zapalona harcerka” Irena Łappo ( Irena Furman ). To ona atrakcyjnymi metodami pracy przyciąga uczniów do tej organizacji. Opiekunka za wzorową i aktywną pracę z harcerzami była kilkakrotnie nagradzana przez Komendę Hufca w Bolesławcu. Bardzo dobrze układała się wtedy i przez następne lata współpraca szkoły z zakładem opiekuńczym, czyli OŻG Gromadka ( idea zakładów opiekuńczych dla szkół narodziła się w Polsce w połowie lat 50-tych. Zrezygnowano z nich po 1989 r. ). Warto odnotować, że władze oświatowe doceniając pracę i osiągnięcia kierownika szkoły Grzegorza Jankowskiego wyróżniły go nagrodą w postaci wycieczki do Bułgarii, Węgier i Czechosłowacji. W czerwcu 1964 r. dla uczniów zorganizowano 3 dniową wycieczkę do Czechosłowacji ( Praga ). Kierownikiem i organizatorem tej wyprawy była Maria Sytek.
Z ważnych wydarzeń w historii szkoły odnotowanych w kronice w roku szkolnym 1964/65 to założenie centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Grodzanowcu i odnowienie elewacji na budynku szkoły w Gromadce. Prace te zakończono na przełomie sierpnia-września 1964r. W szkole w Gromadce naprawiono ponadto cieknący dach oraz usunięto grzyb w piwnicach i w izbach lekcyjnych na parterze budynku. Prace te pochłonęły łącznie 388 tysięcy zł i były finansowane przez Gromadzką Radę Narodową w Gromadce, której przewodniczącym był wtedy Andrzej Prokopowicz. Informowała o tym również prasa dolnośląska jak i o półkoloniach organizowanych przez OŻG Gromadka w budynkach szkoły podczas wakacji w 1965 r.
Należy wspomnieć , że lata 50-te i 60-te to w całej polskiej oświacie okres wzmożonych wizytacji. Nie ominęły one też Szkoły Podstawowej w Gromadce. Powracającym tematem, poruszanym podczas nich, to sprawa postawy ideowej nauczycieli. Stosunek do pracy oceniano jako rzetelny, natomiast zalecano większe zaangażowania w sprawy socjalizmu.
Wydarzeniem roku szkolnego 1965/66 było otrzymanie staraniem kierownika szkoły, telewizora marki “Szafir” dla potrzeb uczniów i nauczycieli. Można było oglądać wówczas lekcje telewizyjne z historii, fizyki, chemii oraz inne programy edukacyjne nadawane przez telewizję. W szkole zatrudnieni byli następujący nauczyciele: kierownik szkoły Jankowski Grzegorz, Jankowska Anastazja, Pawlus Alfreda, Forster Krystyna, Śliwa Maria, Furman Irena, Banaszkiewicz Teresa, Zięba Maria, Rostkowska Alicja. Milczarek Jan, Kryk Jarosław, Matyja Zenona. Wiosną 1966 r. odbyła się wycieczka uczniów klas starszych do Chorzowa, Krakowa , Wieliczki i Nowej Huty. Uczniowie jechali autokarem z OŻG Gromadka. Kierownikiem wycieczki był nauczyciel Milczarek Jan.
W roku szkolnym 1966/67 pojawia się klasa ósma, a więc 8-letnia szkoła podstawowa, którą zapowiadała, a teraz wprowadziła ustawa z dn. 15.07.1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. W kronice szkoły nie ma wzmianki o tym wydarzeniu. Uczy w niej 15 nauczycieli, w tym absolwent szkoły Franciszek Sarżyński, który ukończył SN w Jeleniej Górze. W szkole prowadzi zajęcia W-F i SKS. 17.06.1967 r. harcerze ze szkoły w Gromadce brali udział w Rajdzie Pieszym przez Szczytnicę, Tomaszów, Jaroszowice do Nowogrodźca. W ciągu trzech dni pokonali trasę 52 km. Do domu wrócili autobusem PKS. Było to dla nich niezapomniane przeżycie.
W następnym roku szkolnym, tj. 1967/68 w Szkole Podstawowej w Gromadce została powołana funkcja zastępcy kierownika szkoły. Została nim nauczycielka Gąsiorowska Zenona. Wiązało się to z ilością oddziałów w szkole, a także większymi obowiązkami. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było też uzyskanie tytułu magistra mat. Przez Grzegorza Jankowskiego na Uniwersytecie Poznańskim. W kwietniu 1968 r. zespół mandolinistów oraz gitar elektrycznych, których uczył nauczyciel muzyki Rzeźwicki Henryk , zajmuje III miejsce w Powiatowym Konkursie Szkolnych Zespołów Muzycznych. Rok później 07.05.1969 r. w tym samym konkursie młodzi muzykanci ze Szkoły Podstawowej w Gromadce zajmują I miejsce. Za zwycięstwo otrzymali dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy zł.
Ważnym wydarzeniem w historii szkoły mającym miejsce w roku szkolnym 1968/69, oprócz wspomnianego I miejsca zespołów muzycznych, był zorganizowany we wrześniu 1969 r. “Rajd Ziemi Lubińskiej”. Z harcerzami maszerowali wówczas do Lubina Teresa Banaszkiewicz i Jan Słotwiński. W maju 1969 r. zakończono natomiast budowę boiska szkolnego, którą rozpoczęto wiosną 1967 r. Obecnie mieści się tu Gminny Plac Zabaw. 14. 06.1969 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas VIII. Wyróżniono na nim następujących absolwentów: Mariana Posadowskiego, Jadwigę Pieniążek, Krystynę Mikołajczak, Halinę Miłek, Jolantę Rojek, Janinę Świdrę i Genowefę Czarnotę. Pozostałe klasy zakończyły rok szkolny 21.06.1969 r. Uroczystość miała miejsce w Domu Kultury w Gromadce.
Warto wspomnieć, że w drugiej połowie lat 60-tych istniało krótko przy Szkole Podstawowej w Gromadce Zamiejscowe LO Dla Pracujących w Bolesławcu.
Od 01.09.1969 r. nowym kierownikiem szkoły zostaje Jan Majewski. Funkcje tę jako kierownik, a od 01.09.1972 r. już jako dyrektor szkoły będzie pełnił do swojej śmierci. Zmarł w wieku 44 lat 04.06.1983 r. Poprzedni dyrektor wyprowadził się wraz z rodziną do Poznania gdzie został wykładowcą matematyki w tutejszej szkole oficerskiej. Od kilku lat już nie żyje.
Kronika szkoły sporo miejsca poświęca pracy Samorządu Uczniowskiego prowadzonego przez nauczyciela W-F Franciszka Sarżyńskiego. Samorząd Szkolny jest bardzo aktywny, a młodzież z klas ósmych podejmuje trafne i dojrzałe decyzje w organizowaniu życia szkoły. Szkole w dalszym ciągu aktywnie pomaga zakład opiekuńczy OŻG Gromadka. 01.01.1970 r. w szkole zatrudnia się nauczycielka Maria Stembalska, , późniejsza wieloletnia zastępca dyrektora Jana Majewskiego ds. wychowawczych. Nie żyje już od wielu lat.
Dramatycznie w historii roku szkolnego 1969/70 zapisał się dzień 04.02.1970 r. Oto w czasie wygłaszania referatu dla rodziców na temat “Jak pomagać dzieciom w nauce” umiera nauczycielka Alfreda Pawlus. Sekcja zwłok wykazała wylew krwi do mózgu. Jej pogrzeb zgromadził całą młodzież, grono koleżanek i kolegów oraz nauczycieli z całego powiatu. To właśnie ona pisała kronikę szkoły odtwarzając jej historię od początku jej utworzenia, aż do swojej śmierci.
17.06.1970 r. Szkołę Podstawową w Gromadce ukończyło 33 uczniów. Kronika wyróżnia następujących absolwentów: Stefanię Klucznik, Alicję Latus, Barbarę Lewandowską, Andrzeja Prokopowicza i Antoniego Bogdańskiego.
Z wydarzeń roku szkolnego 1970/71 na uwagę zasługuje bardzo udana wycieczka uczniów klas starszych w całości sfinansowana przez zakład opiekuńczy, do Oświęcimia, Krakowa i Zakopanego w dniach 2-5.06.1970 r.
W roku szkolnym 1971/72 w Szkole Podstawowej w Gromadce rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska ”Jaś i Małgosia”, która organizowała handel artykułami spożywczymi i szkolnymi. Należało do niej 45 uczniów. Od tego roku wprowadzono też w szkole ( Gromadka, Grodzanowiec ) “szklankę mleka “ a 01.02.1972 r. otwarto świetlicę szkolną z dożywianiem. Wychowawczynią świetlicy była Daniela Kozłowska, a kucharką pani Barbara Kozłowska. 01.03.1972 r. powstało też ognisko przedszkolne. Dużym sukcesem zakończył się występ Szkolnego Zespołu Mandolinistów i Gitar Elektrycznych, który w połowie maja 1972 r. zajął I miejsce w konkursie Powiatowym. Kierownikiem zespołu był Ryszard Dworak, a instruktorem muzycznym Henryk Rzeźnicki. Największym jednak sukcesem tego zespołu było zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Muzycznych w dn. 28.05.1973 r.
Mury Szkoły Podstawowej w Gromadce w roku szkolnym 1972/73 opuściło 37 absolwentów. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych odbyło się 12.06.1973 r., a pozostałe klasy uroczyście żegnały rok szkolny 20.06. O godz.16 w Domu Kultury zorganizowano dla wszystkich uczniów zabawę.
Historia szkoły zapisana w jej kronice, a dotycząca kolejnych lat 70-tych pokazuje codzienność życia szkoły. Są to rożne uroczystości, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, prace społeczno-użyteczne, wycieczki szkolne itp. Lata siedemdziesiąte to także kolejne eksperymenty w polskiej oświecie i nacisk władz oświatowych na działalność wychowawczą poprzez organizacje szkolne i zajęcia pozalekcyjne. Bardzo często władze oświatowe badały w tym okresie wyniki nauczania i wychowania. Nad wszystkim czuwały liczne kontrole tzw. wizytatorów przedmiotowo-metodycznych danego przedmiotu. Z każdego swojego pobytu w szkole w Gromadce spisywali oni szczegółowe sprawozdania z wizytacji liczące kilka stron. Miały one jednakowy schemat:
Data wizytacji
Przedmiot wizytacji ( problemy, np. estetyka szkoły, metody pracy nauczyciela, praca uczniów i osiągane przez nich wyniki, zeszyt ucznia, postawa uczniów podczas lekcji i poza klasą )
Przebieg wizytacji ( np. hospitacje lekcji, rozkłady materiału, omówienie wizytowanych lekcji, rozmowa z dyrekcją szkoły, lustracja pomieszczeń szkoły itp. )
Spostrzeżenia
Uogólnienia
Rady i zalecenia ( dotyczyły one nauczycieli i dyrekcji szkoły )
Termin wykonania zaleceń
W roku szkolnym 1973/74 Szkołę Podstawową w Gromadce ukończyło 48 absolwentów. Wszyscy są widoczni na zdjęciach planszy “Absolwentów Szkoły Podstawowej w Gromadce 1973/74” wklejonej do kroniki szkoły. W szkole pracowali wówczas następujący nauczyciele: Jan Majewski, Maria Stembalska, Jadwiga Majewska, Maria Matyjewicz, Maria Śliwa, Irena Furman, Teresa Banaszkiewicz, Krystyna Kurtz, Franciszek Sarżyński, Janina Dworak, Ryszard Dworak, Janina Suduł, Maria Sytek, Alicja Rostkowska, Wanda Buczkowska oraz Alicja Polakowska.
W latach 70-tych ( począwszy od 1974/75 ) przyjął się też zwyczaj ( narzucony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania ) rozpoczynania roku szkolnego nie 01.09 a po 20 sierpnia. Rok szkolny kończył się zatem zaraz na początku pierwszej dekady czerwca. Dobrze, że z tego zwyczaju dość szybko zrezygnowano.
Rok szkolny 1974/75 w historii szkoły zapisał się wieloma sukcesami uczniów uczestniczących w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, przeglądach artystycznych itp. Np. w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Sztuce II miejsce zajęła Aleksandra Majewska uczennica klasy VI ( obecnie po mężu A. Szydełko, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Gromadce ), a rok wcześniej, w tym samym konkursie, zajęła I miejsce, z kolei zespół muzyczny był III w Przeglądzie Szkolnych Zespołów Muzycznych we Wrocławiu. Opiekunką A. Majewskiej była Maria Matyjewicz, a zespołu muzycznego Ryszard Dworak.
W czerwcu 1975 r. przestał obowiązywać trójstopniowy podział administracyjny kraju. Zostały zniesione powiaty. Utworzono 49 województw. Tak więc szkoły w gminie Gromadka znalazły się w woj. legnickim. Likwidacji uległa Szkoła Podstawowa w Nowej Kuźni, a Szkoła Podstawowa W Różańcu, po obniżeniu jej stopnia organizacyjnego do klas I-IV, stała się punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Gromadce. Z dniem 31.07.1975 r. likwidacji uległa SP w Nowej Kuźni, a w SP w Modle utworzono świetlicę szkolną. Działania takie podjęły władze oświatowe po to by utworzyć aparat Gminnego Dyrektora Szkół w Gromadce. Został nim dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromadce Jan Majewski, a jego zastępcą Maria Stembalska. SP w Gromadce, jak też i pozostałe placówki szkolne w gminie ( z wyjątkiem przedszkoli ), przeszła pod firmę “Gminny Dyrektor Szkół w Gromadce”. Gminny Dyrektor Szkół był też Dyr. SP w Gromadce.
W roku szkolnym 1976/77 z dniem 20.08.1976 r. powołano Zbiorczą Szkołę Gminną w Gromadce. W jej skład weszły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Gromadka wraz ze świetlicami szkolnymi i ogniskami przedszkolnymi ( późniejsze zerówki- od 1977 r. ) oraz przedszkole PGR Modła ( już nie istnieje ) i przedszkole OŻG Gromadka ( obecnie Przedszkole Publiczne w Gromadce ). Mimo istnienia ZSG każda ze szkół zachowała w jej ramach autonomię. Można więc mówić o ciągłości istnienia tych placówek. Z kolei osiągnięcia każdej szkoły z terenu gminy były traktowane jako sukces ZSG w Gromadce. Tak było np. w latach szkolnych 1977/78-1979/80 gdy w konkursach fizycznych pierwsze miejsce w rejonie zdobywali za każdym razem uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modle, a w województwie legnickim trzecie. Nauczycielem fizyki w Modle był wtedy Ryszard Lasak. Jeszcze większy sukces odnieśli uczniowie tej szkoły w roku szkolnym 1978/79 wygrywając rejonowy konkurs matematyczny w Złotoryi i zajmując drugie miejsce na etapie wojewódzkim. Nauczycielem matematyki była wówczas Teofila Broszkiewicz obecna dyrektor SP w Modle. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gromadce w roku szkolnym 1977/78 zwyciężyła w rejonowym konkursie “Znam przepisy ruchu drogowego” w Złotoryi, a uczeń klasy ósmej Jacek Kłosowski zajął pierwsze miejsce na 1000 metrów w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Legnicy. Sukcesy odnotowała też w tym roku szkolnym uczennica klasy ósmej Anna Pacha ( obecnie uczy geografii i fizyki w ZS w Gromadce ). Pierwsze miejsce w województwie legnickim zdobył w manewrach techniczno-obronnych w Legnicy uczeń klasy ósmej Józef Marcinek.
Od nowego roku szkolnego 1976/77 wprowadzono do szkoły grupy wiekowe ( pacholęta, sztubacy, żacy ) w ramach ogólnopolskiego programu wychowawczego.
W roku szkolnym 1977/78 od 19.10.1977 r. do 15.06.1978r. trwała w Zbiorczej Szkole Gminnej wojewódzka kompleksowa wizytacja przeprowadzona przez pracowników nadzoru oświatowego z Kuratorium Oświaty w Legnicy. Wizytowano każdą szkołę w gminie. Tego typu wizytacje będą powtarzały się co kilka lat. Zawsze praca szkół była dobrze oceniana, a wielu nauczycieli wyróżniono. Wielokrotnie wyróżniano: Jana Majewskiego, Marię Matyjewicz, Marię Sytek, Marię Stembalską i innych.
Idea wprowadzenia w Polsce tzw. dziesięciolatek lansowana od połowy lat siedemdziesiątych ostatecznie upadła na początku lat 80-tych. “Pomnikami” tego posunięcia władz oświatowych były stosy wydrukowanych programów i podręczników, które poszły na przemiał. Również z dniem 31.08. 1984 r. rozwiązano Zbiorczą Szkołę Gminną w Gromadce.
Trudno odtworzyć, po wielu latach, historię Szkoły Podstawowej w Gromadce w ramach Zbiorczej Szkoły Gminnej za okres lat szkolnych 1978/79-1983/84 ponieważ kronika szkoły nie była wówczas prowadzona. Można byłoby dokonać kwerendy protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych, bądź innych dokumentów, albo zdać się na pamięć tych, którzy tę historię zachowali w pamięci. Przeważył ten wariant ostatni, tym bardziej, że spora grupa nauczycieli pamiętająca ten okres czasu czy to pracuje, czy też będąc np. na emeryturze tę historię utrwaliła w pamięci.
Okres ten był dla szkolnictwa w gminie okresem trudnym. Był to czas pogarszającej się sytuacji ekonomicznej oświaty, lata systematycznego pomniejszania wydatków na szkoły. Mimo trudnych czasów życie szkolne toczyło się dalej. Największy ciężar brał na swe barki Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej Jan Majewski. Pracował po godzinach ( bez zapłaty ), załatwiał wszystko to co było potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania oświaty w gminie Gromadka. Wspierała go w tych działaniach wicedyrektor Maria Stembalska. Często szkoła w Gromadce oraz placówki oświatowe na terenie gminy były lustrowane przez wizytatorów, którzy wtedy zwracali uwagę na takie sprawy jak: praca wychowawcza szkoły, kształcenie nauczycieli, realizacja zadań opiekuńczych, realizacja zarządzeń MO i W, przestrzeganie regulaminów, wdrażanie Kodeksu Ucznia.
W roku szkolnym 1978/79 w Szkole Podstawowej w Gromadce pracowało 16 nauczycieli, a uczyło się ok. 400 uczniów w 16 oddziałach. Dobrze pracował Samorząd Szkolny, który doprowadził do nadawania odznaki “Wzorowy Uczeń”. Opiekunką SU była wtedy Irena Furman, która pracowała z nim przez następne lata. Sukcesy odnosiła LOP ( opiekunka Krystyna Kurtz ), PCK (opiekunka Maria Śliwa ). Aktywnie działało Szkolne Koło Sportowe ( opiekunka Wanda Buczkowska ) organizując rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne. Najlepszych uczniów szkoły wpisywano do Księgi Pamiątkowej. W maju 1979 r. drużyna dziewcząt i chłopców zajęła drugie miejsce w gminnym konkursie Techniczno-Obronnym. Zawody zorganizowano na strzelnicy w Gromadce.
W latach 1978-1983 ma miejsce zwyżkująca aktywność nauczycieli w kierunku dokształcania i podnoszenia kwalifikacji. Na przestrzeni tych lat wielu nauczycieli, nie tylko ze szkoły w Gromadce, ukończyło , bądź podjęło studia magisterskie, podyplomowe, czy też kursy kwalifikacyjne.
Kryzys lat 80 tych odbił się niekorzystnie na stanie technicznym i wyposażeniu szkoły. Coraz częściej wracała myśl wybudowania nowej szkoły w Gromadce, tym bardziej, że budynek szkoły w Gromadce wymagał kapitalnego remontu (wybudowany jeszcze w XIX w. ). Ciągle przeciekał dach, do kotłowni centralnego ogrzewania cały czas dostawała się woda podskórna, która w przypadku awarii pompy wodnej dochodziła do pieców CO. W sezonie grzewczym było to szczególnie niebezpieczne. Najgorsze było to, że wyczuwało się uginanie stropów, a w dolnych klasach rozgościł się grzyb. Ani w jednym, ani w drugim budynku Szkoły Podstawowej nie było wewnętrznych sanitariatów. Np. w Gromadce znajdowały się one w odległości prawie 50 metrów od szkoły. Zmiany polityczne w kraju, a później galopująca inflacja spowodowały, że budowa szkoły została odłożona.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w roku szkolnym 1979/80, oprócz zatrudnienia nowych nauczycieli ( Andrzej Hryculak, Maria Komarek ) było zorganizowanie wycieczki do Krakowa i Zakopanego.
W roku szkolnym 1980/81 w szkole w Gromadce powstaje Izba Pamięci Narodowej, którą wspólnie z uczniami zorganizował nauczyciel historii Ryszard Lasak.
Rok 1981/82 był bardzo trudny dla polskiej szkoły i oświaty. Na początku stycznia 1982 r. Dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Gromadce Jan Majewski na Radzie Pedagogicznej zapoznał nauczycieli z Dekretem Rady Państwa z dn. 13 grudnia 1981 r. o wprowadzeniu stanu wojennego oraz z zarządzeniem MO i Wychowania w związku ze stanem wojennym. Poruszono taki sprawy jak: noszenie legitymacji szkolnych, przestrzeganie dyscypliny, ładu i porządku, kary za wagary, przebywanie w miejscach publicznych przez uczniów do godziny 18. Miesiąc później, w lutym zapoznano nauczycieli z przyjętą 26 stycznia 1982 r. Kartą Nauczyciela. Nowe zadania postawiono też przed Samorządem Uczniowskim (opiekun Ryszard Lasak ) i innymi organizacjami szkolnymi.
Kolejny rok szkolny zapisał się w historii szkoły licznymi lustracjami wizytatorów. Utrapieniem dla szkoły były częste kontrole SANEPIDU. Najbardziej smutnym dniem tego roku szkolnego była niespodziewana śmierć w dniu 04.06.1983 r. Gminnego Dyrektora Szkół w Gromadce Jana Majewskiego.
Był skromnym i lubianym człowiekiem, autorytetem jakich niewiele. Żegnali go najbliżsi, koledzy, znajomi, koleżanki i koledzy z pracy, nauczyciele z gminy Gromadka. Po Śmierci Jana Majewskiego, oświatą w gminie i szkołą w Gromadce kierowała jego zastępczyni Maria Stembalska.
Od 01.09.1983 r. Gminnym Dyrektorem Szkół zostaje Dylewicz. Funkcję tę pełnił do końca września tego roku, a następnie został odwołany przez władze oświatowe w Legnicy. Po nim z dniem 01.10.1983 r. dyrektorem zostaje Jan Pieszko, nauczyciel fizyki z LO w Bolesławcu . Będzie ją pełnił do 31.08.1984 r. Jego zastępcą była Maria Stembalska.
W roku szkolnym 1983/84 zajęto się organizacją zajęć wychowawczo-wypoczynkowych w wolne soboty w związku z wprowadzeniem 5 dniowego tygodnia nauki. Były to najczęściej zajęcia sportowe, konkursy, zajęcia plastyczno-techniczne. Często korzystano z pomocy instruktorów miejscowego GOKiS w Gromadce. Z ważniejszych wydarzeń tego roku był m.in. konkurs “Oni walczyli o wolność”, który odbył się maju 1984 r. W tym też roku wprowadzono 18 godzinny tydzień pracy dla nauczycieli ( wcześniej było: 30, potem 26, a następnie 22 ). Z dniem 31. 08. 1984 r. przestała istnieć Zbiorcza Szkoła Gminna w Gromadce. Zakończył się więc kolejny etap w polskiej oświacie. Szkoły gminne stały się jednostkami samodzielnymi.
01.09.1984 r. dla obsługi szkół w gminie Gromadka zostaje powołany Gminny Inspektorat Oświaty i Wychowania. Gminnym Inspektorem Oświaty i Wychowania zostaje Mieczysław Owsianiecki, który będzie pełnił tę funkcje aż do momentu rozwiązania inspektoratu tj. do 31.08.1990 r. Inspektor też pracował w Szkole Podstawowej w Gromadce jako nauczyciel matematyki na 1/3 etatu.
Od nowego roku szkolnego 1984/85 na prośbę Kuratora Oświaty w Legnicy zgodę na kierowanie Szkoła Podstawową w Gromadce wyraził Ryszard Lasak. Funkcję tę pełnił do 31.08. 1986 r. jego zastępcą została Maria Majewska. W tym okresie w szkole pracowali: Ryszard Lasak, Maria Majewska, Teresa Banaszkiewicz, Wanda Buczkowska , Bożena Burdzy, Danuta Dul, Irena Furman, Andrzej Hryculak, Anna Jabłoński, Ewa Rawicka, Maria Kędzierska ( już nie żyje ), (Maria Komarek, Krystyna Kurtz, Jadwiga Majewska, Renata Majewska, Maria Matyjewicz,Maria Milewicz, Maria Stembalska (już nie żyje ), Józefa Stępniak, Janina Suduł, Maria Sytek, Józefa Szymula, Stefania Śliwa, a także Mieczysław Owsianiecki. Samorządem opiekowała się wówczas Maria Matyjewicz, a harcerzami Stefania Śliwa ( obecnie Mrozek ). Uczniowie działali też w PCK, LOP, kole teatralnym , Spółdzielni Uczniowskiej, SKS ( opiekun Andrzej Hryculak ). W ramach “Harcerskiej Akcji Zimowej. Zima 1985” grupa harcerzy odpoczywała na zimowisku w Warszawie. 20.03.1985 r. harcerze, którymi opiekowała się druhna Stefania Mrozek przygotowała bardzo ciekawą inscenizacje powitania wiosny, a uroczystość nocy świętojańskiej 23.06.1985 r. druhna Anna Jabłoński. W czerwcu klasa VIII wyjechała ze swoją wychowawczynią Marią Kędzierską na kilkudniową wycieczkę do Krakowa. 29.06 tego roku Szkołę Podstawową w Gromadce ukończyło 25 absolwentów ( była jedna klasa VIII ).
W roku szkolnym 1985/86 w szkole pracowało 27 nauczycieli w 17 oddziałach, a uczyło się blisko 400 uczniów. Z pracy w szkole odszedł Andrzej Hryculak, a zatrudnił się m.in. Bronisław Domański. Bardzo dobrze pracował Komitet Rodzicielski, któremu przewodniczył Bolesław Rostkowski. Szkołę ukończyło 40 uczniów w tym Wioletta Kuśmierz obecnie Pieniążek, pracująca od kilku lat w SP i Gimnazjum w Gromadce. Obecnie Zespół Szkół w Gromadce.
Rok szkolny 1985/86 to sukcesy uczniów w następujących konkursach: II miejsce w Rejonowym Konkursie “Znam przepisy Ruchu Drogowego” ( opiekun Maria Majewska ), I miejsce ( Marzena Kurtz ) i III miejsce ( Marek Majewski ) w Rejonowym Konkursie Matematycznym ( opiekun Stefania Mrozek ), III miejsce (Eugeniusz Fryc ) i IV miejsce ( Gabriela Kozłowska ) w Rejonowym Konkursie Języka Rosyjskiego ( opiekun Teresa Banaszkiewicz ). Obecnie Gabriela Kozłowska ( Bytner ) uczy w ZS w Gromadce.
01.09.1986 r. kolejnym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gromadce zostaje Jan Słotwiński, który 18 lat wcześniej znalazł tu zatrudnienie, a następnie pracował w SP w Wierzbowej. Funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej będzie pełnił do 26 czerwca 1990 r. Jego zastępcą została Maria Majewska.
W roku szkolnym 1986/87 w szkole pracowali: Jan Słotwiński, Maria Majewska, Teresa Banaszkiewicz, Wanda Buczkowska, Bożena Burdzy, Bronisław Domański, Danuta Dul, Irena Furman, Robert Furman, Anna Jabłońska, Ewa Kawicka, Maria Kędzierska, Grażyna Królewiecka, Krystyna Kurtz, Ryszard Lasak, Aleksandra Majewska ( obecnie Szydełko. Od 01.09.2003 r. pełni funkcje dyrektora z-cy dyrektora Zespołu Szkół w Gromadce ), Jadwiga Majewska, Renata Majewska, Maria Matyjewicz, Maria Milewicz, Stefania Mrozek, Mieczysław Owsianiecki, Alicja Rostkowska ( nie żyje ), Józefa Stępniak, Janina Suduł, Danuta Sypek, Maria Sytek oraz Józefa Szymula. Łącznie 28 nauczycieli. W tym roku szkolnym uczniowie brali udział w konkursie wojewódzkim z języka rosyjskiego, gdzie II miejsce zajęła uczennica Marzena Sztandera, a w konkursie rejonowym drużyna w składzie: W. Buczkowski, P. Garczarek, K. Majewski, S. Złotorowicz zajęła II miejsce.
W następnym roku szkolnym uczniowie odnosili sukcesy w konkursach: matematycznym ( IV miejsce w rejonie i udział w konkursie wojewódzkim. Szkołę reprezentował Krzysztof Majewski, a opiekunką był Maria Majewska ), języka rosyjskiego ( II miejsce w rejonie i VII w województwie Beaty Czekalskiej, której opiekunką była Teresa Banaszkiewicz). Bardzo ciekawie , atrakcyjnie działały wtedy drużyna harcerska i drużyna zuchów oraz Samorząd Uczniowski. W maju-czerwcu 1988 r. odbyto 9 wycieczek dydaktyczno-wychowawczych ( 5 do Wrocławia, po 1 do Bierutowic i do Poznania oraz 2 do Krakowa ). W roku szkolnym 1987/88 uczyło się łącznie z klasami 0 ( zero ) 387 uczniów.
Mimo, że lata 80 i 90 nie były łatwe dla oświaty działały w szkole różne organizacje i koła zainteresowań. Dobrze układała się jeszcze wtedy współpraca z zakładem opiekuńczym, a także z Gminną Spółdzielnią i Tartakiem w Gromadce. Zakłady te m.in. dofinansowywały koszty wyżywienia dla dzieci i rodzin potrzebujących pomocy. W latach 1980-1995 ze szkolnej świetlicy z dożywianiem korzystało dziennie ok.100 uczniów. Intendentką była wówczas Mirosława Wyskup pełniąca obecnie funkcję kadrowej w Zespole Szkół w Gromadce. Szkoła miała też wtedy stały kontakt z Poradnią Pedagogiczną w Chojnowie, lekarzem szkolnym i higienistką oraz ze stomatologiem.
Z ważniejszych wydarzeń z historii szkoły w roku szkolnym 1988/89 to VII miejsce w rejonowym konkursie “Sprawni jak żołnierze” w Złotoryi ( opiekun Krzysztof Malina ) i udział w rejonowym konkursie matematycznym ( opiekun Stefania Mrozek ). W szkole działały wtedy następujące organizacje: PCK, LOP, TPPR, drużyna harcerska, SKO ( liczyła 205 członków ), TPD, SU, SKS.
W roku szkolnym 1989/90 po odejściu Marii Majewskiej zastępcą dyrektora szkoły została Eugenia Laszkiewicz-Wanio. Wcześniej uczyła matematyki w SP w Modle. W maju 1990 r. uczennica klasy ósmej Małgorzata Andruchowska w wojewódzkim konkursie języka rosyjskiego zajęła I miejsce. Bardzo aktywnie pracował SU, którego opiekunką była Stefania Mrozek.
Od roku szkolnego 1989/90 w posiedzeniach rad pedagogicznych zaczęli brać udział członkowie Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego. Pierwszym przedstawicielem rodziców wymienionych w protokole z dn. 19.02.1990 r. był Jerzy Ruta, natomiast pierwszym reprezentantem była uczennica Danuta Łach.
W roku szkolnym 1989/90 była też przygotowana dokumentacja budowy szkoły w Gromadce. Pod budowę przeznaczono 2 działki w Gromadce oznaczonych numerami 1308 o powierzchni 1,38 hektara i 1309 o powierzchni 1,23 ha.
Dyrektorem szkoły, po rezygnacji z tej funkcji Jana Słotwińskiego, został Krzysztof Malina, wybrany w głosowaniu tajnym przez Radę Pedagogiczną w dn. 26.06.1990 r. W szkole w Gromadce pracował od 01.09.1987 r. Od wyboru do 31.08.1999 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gromadce, od 01.09.1999 do 31.08.2001 dyrektorem ZS w Gromadce, a od 01.09.2001 do 31.08.2003 dyrektorem Gimnazjum w Gromadce. Na stanowisku kierowniczym przepracował blisko 13 lat. Obecnie pracuje w Zespole Szkół w Gromadce, który został reaktywowany ponownie 01.09.2003 r.
Zastępcą Krzysztofa Maliny była Eugenia Laszkiewicz-Wanio, a od 30.08.1999 r. również Robert Furman. W skład ZS wchodziła: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Zmiany w oświacie wiązały się z utworzeniem 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum. Reforma systemu oświaty i szkolnictwa w Polsce weszła w życie z dn. 01.09.1999 r. Po odejściu E. Laszkiewicz-Wanio zastępcą dyrektora Gimnazjum w Gromadce pełnił Ryszard Kawka. W Szkole Podstawowej w Gromadce dyrektorem został Furman Robert a zastępcą Grzegorz Koziar.
Lata 90 nie były łatwe dla oświaty. Coraz wyraźniej odczuwano tzw. “biedę oświatową”. Dotyczyło to nie tylko niskich uposażeń nauczycieli, braku pieniędzy na prawidłowe funkcjonowanie szkoły, ale także pogarszającej się sytuacji uczniów. Problem ten poruszali nauczyciele na radach pedagogicznych. Już na początku września 1990 r. mówili nauczyciele o potrzebie zorganizowania dożywiania w ramach tzw. “kuroniówki”. Zwrócili też uwagę na to, że wielu uczniów nie ma podręczników , zeszytów itp. Uczniów takich otaczano opieką i wnioskowano o zapomogę, bądź o zasiłek celowy z utworzonego GOPS w Gromadce . W protokole Rady Pedagogicznej z dn. 21.01.1994 r. odnotowano, że nauczyciele mówili o swojej sytuacji materialnej i mieszkaniowej, o randze społecznej naszego zawodu, a także o szybkim wybudowaniu szkoły.
W roku szkolnym 1990/91 zatrudniono 2 nowych nauczycieli, tj. Janinę Ciernik ( nauczanie początkowe ) i Tadeusza Mroza. Pracował tez krótko Tadeusz Węgrzanowski obecny sekretarz w Urzędzie Gminy w Gromadce. W szkole pracowało 26 nauczycieli a uczyło się łącznie z zerówką 384 dzieci. Istniały takie organizacje jak :LOP ( op. K. Kurtz) ,PCK (op. J. Szymula) , SKS (op. R. Furman) , SU w Gromadce (op. S. Mrozek)TPD (D. Dul), SKO (op. Jadwiga Majewska) oraz koła przedmiotowe i zespoły wyrównawcze. W końcu maja 1991r. zapadła decyzja o przeniesieniu biblioteki z pomieszczenia 1 piętra do podobnego na parterze, gdzie mieściła się Izba Pamięci Narodowej by nie obciążać stropu książkami , regałami i innym sprzętem bibliotecznym, 12.06.1991 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o udzieleniu pomocy materialnej i finansowej dla ucznia kl. VIII a Szczepanowi Świrskiemu ( chorował na białaczkę, w następstwie choroby zmarł). Takiej pomocy udzielono w przyszłości także innym uczniom, tak ze szkoły podstawowej jak i z gimnazjum. W roku szkolnym1990/91 wprowadzono do szkoły naukę religii.
Kolejny rok szkolny to zmniejszenie ilości niektórych godzin lekcyjnych, zmniejszenie liczby nauczycieli metodyków, wyjazdy na konferencje i studia na własny koszt, nowe zasady obliczania emerytury nauczycielskiej. Były to decyzje ówczesnego MEN w Warszawie. Dobrze ,że nie wszystkie te pomysły weszły w życie. Szkoła dokonała też m.in. takich zakupów jak : kserokopiarka ( 14,2 mln zł ), piec CO ( 7 mln.),wykładziny podłogowe ( 8,5 mln.)
W związku z tym, że ocena stanu technicznego budynku szkoły w Gromadce przeprowadzona na początku roku szkolnego 1992/93 wskazywała na wyłączenie go z eksploatacji, Rada Pedagogiczna w dn. 12.11.1992 r. ustaliła:
“-przenieść do salki gimnastycznej 2 klasy ( nauka na 2 zmiany ),
-umieścić 2 klasy w Domu Kultury ( na zmiany ),
-wstrzymać tymczasowo działalność stołówki szkolnej, a w późniejszym terminie wznowić jej pracę w “kawiarni” na basenie,
-lekcje religii przenieść do salki katechetycznej,
-umieścić znaki zakazu ruchu na ulicy przyległej do salki gimnastycznej,
-wartościowy sprzęt elektroniczny przechować na okres przejściowy w domach prywatnych nauczycieli”.
Niedawno budynek szkoły w Gromadce został sprzedany decyzją Rady
Gminy dla prywatnego przedsiębiorcy za 25 tys. zł. W tej chwili jest remontowany i odnawiany. Jego dalsze przeznaczenie jest na razie nieznane.
Najważniejszym, a jednocześnie smutnym wydarzeniem roku szkolnego 1992/93 było przeniesienie klas w dn. 16.11.1992 r. z budynku szkoły w Gromadce do budynku nr 2 w Grodzanowcu. Głównym powodem było, jak wspomniano, niebezpieczeństwo zawalenia się stropów w budynku szkoły w Gromadce, co zagrażało życiu przebywających tu dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi i innych osób. Ten przymusowy exodus objął 218 uczniów, pracujących tu nauczycieli i pozostałe osoby zatrudnionych w tej szkole. 23.06.1993 r. odeszła z pracy w Szkole Podstawowej w Gromadce do Nowogrodźca Teresa Banaszkiewicz. W szkole w Gromadce pracowała od 01.09.1964 r. ucząc języka rosyjskiego.
Warunki pracy w budynku szkoły w Grodzanowcu były bardzo trudne, tak dla uczniów, jak i dla nauczycieli. W praktyce nauka trwała na dwie zmiany, szczególnie uciążliwe było to dla klas nauczania początkowego. Dojrzewała decyzja o szybkim wybudowaniu szkoły w Gromadce. Wielkie wrażenie na pracownikach Kuratorium Oświaty w Legnicy wywarł film, nakręcony amatorską kamerą przez nauczyciela Roberta Furmana, który pokazywał wnętrze budynku szkoły w Gromadce i jego przerażający stan techniczny. Kto wie czy ten film nie był przysłowiową kroplą nad i w podjęciu decyzji o budowie szkoły.
Wcześniej wybudowano domki dla nauczycieli przy ul. Szkolnej. Niestety zostały sprzedane. Budowała je firma z Zagroda. Budynek szkoły został wzniesiony przez firmę Urbex z Legnicy. Budowa ta była finansowana przez Urząd Gminy w Gromadce oraz Kuratorium Oświaty w Legnicy.
W roku szkolnym 1993/94 Szkołę Podstawową w Gromadce ukończyło 42 uczniów a w 1994/95 35 wychowanków. W protokole Rady Pedagogicznej z dn. 13.03.1995 r. możemy przeczytać o planowanym już wtedy rozpoczęciu nowego roku szkolnego w budynku nowej szkoły.
Uroczystość otwarcia roku szkolnego 1995/96 nastąpiła w nowej szkole 01.09.1995 r. Był to wielkie święto nauczycieli, uczniów, rodziców, władz oświatowych, gminnych i całego lokalnego środowiska. Rok szkolny rozpoczynało wtedy 356 uczniów klas I-VIII, 37 z klas zerowych oraz 24 nauczycieli. Byli to: Eugenia Laszkiweicz-Wanio, Krzysztof Malina, Janina Cierlik, Joanna Dzięgielewska, Zofia Demczar, Bronisław Domański, Bożena Bogucka, Danuta Dul, Danuta Góralewska, Gabriela Kozłowska, Renata Majewska, Danuta Sypek, Jadwiga Majewska, Janina Suduł, Irena Furman, Maria Matyjewicz, Mieczysław Owsianiecki, Lilia Liszcz, Robert Furman, Stefania Mrozek, Ryszard Lasak, Maria Prokopczak, Józefa Stępniak i Józefa Szymula.
Od stycznia 1996 szkoła została przejęta przez gminę, która stała się organem prowadzącym. Ten stan prawny trwa po dzień dzisiejszy. Rok później dokończono dolne skrzydło budynku szkoły.
W latach szkolnych 1995/96, 1996/97 i w następnych wiele kół przedmiotowych było prowadzonych przez nauczycieli społecznie. Podobnie było z zajęciami wyrównawczymi. Dzięki temu wielu uczniów mogło realizować swoje zainteresowania i uzupełnić luki w wiadomościach. Natomiast nauczycielom należą się wielkie słowa uznania za pracę społeczną jaką wtedy wykonywali.
Druga połowa lat 90 to okres dużych sukcesów uczniów i ich opiekunów. Uczniowie odnosili sukcesy na szczeblu rejonu i województwa w konkursach: matematycznym, biologicznym, plastycznym, recytatorskim, historycznym. Uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych.
Dobrze w tym okresie pracował SU pod opieką Stefanii Mrozek, Ireny Furman, Ryszarda Lasaka. Młodzież z SU wspierała działania wychowawcze nauczycieli i współuczestniczyła w organizowaniu życia szkoły. Samorządem Uczniowskim klas I-IV opiekowała się Danuta Sypek.
Od nowego roku szkolnego 1997/98 otwarty został w szkole gabinet komputerowy, który służył uczniom ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Funkcję tę spełnia po dzień dzisiejszy. Dzisiaj w ZS w Gromadce są dwa gabinety komputerowe. Ten drugi znajduje się w części budynku gdzie uczą się dzieci ze szkoły podstawowej.
Utworzenie z dn. 01.09.1999 r. gimnazjum i 6-letniej szkoły podstawowej, nie oznaczało kresu istnienia 8-letniej SP. Ostatni absolwenci ukończyli ją w 2000 r. byli to uczniowie z rocznika 1985, a pierwsi absolwenci 6-letniej szkoły podstawowej to rocznik 1986. Oni to stanowili I klasę gimnazjum, którego ukończyli w czerwcu 2002r.
Problem oddzielenia podstawówki od gimnazjum Rada Pedagogiczna omawiała na swoich posiedzeniach w dniu 15 marca i 9 kwietnia 1999 r. określono też zadania dla nauczycieli i organizacji szkolnych.
Powstały 01.09.1999 r. Zespół Szkół w Gromadce istniał do 31.08.2001 r.
Tworzyły go z początku klasy 0-VIII szkoły podstawowej oraz I klasa gimnazjum.
Od września 2001 Zespół szkół w Gromadce rozpadł się na dwie szkoły – Szkołę Podstawową w Gromadce i Gimnazjum w Gromadce. Dyrektorem Szkoły Podstawowej był w tych latach był Robert Furman, a Gimnazjum Krzysztof Malina.
Podział szkół został przeprowadzony ze szkodą dla Szkoły Podstawowej w Gromadce. Konsekwencją tych działań był fakt całkowitego braku funduszy na normalne funkcjonowanie szkoły podstawowej – odcięte telefony, ogromne zadłużenie w stosunku do izby skarbowej i ZUS oraz w stosunku do pracowników – fundusz socjalny. Brakowało także na wypłaty. Dzięki dobrej organizacji pracy, pomocy ze strony nowego Wójta Gminy – Tadeusza Gąsiorowskiego, pomocy nauczycieli i rodziców Szkoła Podstawowa w Gromadce “stanęła na nogi” w ciągu roku.
Od 01.09.2002 do 01.09.2003 do Szkoły Podstawowej w Gromadce wcielono następujace szkoły filialne – Filialna Szkoła Podstawowa w Krzyżowej i Filialna Szkoła Podstawowa w Wierzbowej. Szkoły te zostały następnie zlikwidowane i obecnie istnieją jako szkoły społeczne.
01.09.2003 r. reaktywowano ponownie ZS w Gromadce, którego dyrektorem został Robert Furman, a zastępcami Aleksandra Szydełko i Grzegorz Koziar.
W grudniu 2005 r. żegnaliśmy młodą, zaledwie 26-letnią nauczycielkę matematyki w ZS w Gromadce Kamilę Barmę, która zmarła nagle 16.12. tego roku. Była jedną z absolwentek SP w Gromadce, którą ukończyła w 1994 r.
Dla dzieci i młodzieży z ZS w Gromadce w dniu 08.11.2006 r. oddano do użytku nowoczesną salę sportową zbudowaną głownie ze środków UE, dotacji państwa i środków własnych gminy. Sala ta służy również mieszkańcom gminy i tym, którzy przestrzegając regulaminu jej wynajmu mogą z niej korzystać. Halę sportową wybudowała firma “Hydrobudowa-9” z Poznania.

Mijające 60-lecie szkolnictwa w Gromadce to nie tylko przekształcenia organizacyjne i wzbogacanie bazy dydaktycznej, to przede wszystkim sumienna i rzetelna praca wszystkich nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Miarą jakości tej pracy są liczne sukcesy odnoszone przez uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz to, że po latach absolwenci szkoły mówią: tu kończyłem szkołę, tu była moja szkoła.
Działania naszych obecnych władz gminy – Wójta Gminy Gromadka, Pana Dariusza Pawliszczy, który jest także absolwentem Szkoły Podstawowej w Gromadce dają nadzieję, że nasza szkoła nadal będzie dobrze uczyć i wychowywać następne pokolenia.


Opracowano na postawie pracy Pana Ryszarda Lasaka i Krzysztofa Lasaka

Korekta oraz materiały uzupełniające wprowadził zespół redakcyjny.
Skład oraz umieszczenie na stronie WWW - Furman Robert

Gromadka , marzec 2007 r.Materiały źródłowe:
Kroniki szkolne,
Materiały archiwalne,
Protokoły Rady Pedagogicznej,
Wspomnienia nauczycieli i byłych uczniów.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego