Ważna informacja - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ważna informacja - Kopia

Archiwum 2019/2020
Witam wszystkich Rodziców oraz Uczniów naszej szkoły!

Pracuję obecnie nad wprowadzeniem usługi umożliwiającej zdalne nauczanie. Będzie to rozwiązanie systemowe. To wymaga dużo pracy i czasu, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu wszystko ruszy. Do tego czasu dzieci będą się uczyły w sposób przekazywany przez poszczególnych nauczycieli. Ważne, aby czynić to z umiarem – realizować zajęcia w wymiarze tygodniowym. Ustaliliśmy, że jedna godzina przypadająca z planu nauczania to 30min pracy dziecka online. Nauka powinna mieścić się między 3-4 godziny dziennie, aby była efektywna i nie doprowadzała do zniechęcenia.
Nauczyciele, zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nie będą pracować w godzinach ponadwymiarowych, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem godzin dydaktycznych.

Trochę więcej muszą pracować klasy ósme – zwłaszcza z języka polskiego i matematyki. Tu pomocne będą materiały do samodzielnej pracy umieszczane codziennie rano na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - https://cke.gov.pl/
Rozwiązania zadań ukazują się po 15:00.

Nauczanie w klasach 1-3, a nawet 4 powinno opierać się na współpracy nauczyciel-rodzic. Należy sprawdzić czy rodzice przekazali do szkoły swoje aktywne adresy email. Jeżeli tego nie zrobiliście Państwo proszę przesłać ten adres do wychowawcy klasy.
Nie wszyscy rodzice i uczniowie mają założone konta na dzienniku, które są powiązane z adresem email. Tych uczniów nie będziemy mogli nauczać. Proszę wszystkich rodziców i dzieci aby powiadamiały się wzajemnie o konieczności przekazania własnego adresu email dla wychowawcy – jeżeli jeszcze tego nie uczynili.
Pamiętajcie, że wszystkie lekcje prowadzone online będą wpisywane do dziennika.

Do momentu wprowadzenia rozwiązania systemowego nauczyciele będą wykorzystywać następujące narzędzia i witryny:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/edukacja

1. Epodreczniki.pl
2. Portal wiedzy dla nauczycieli
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
5. Portal lektury.gov.pl
6. Strona Centrum Nauki Kopernik
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
9. Serwis Ninateka
10. Serwis Muzykoteka Szkolna
11. Biblioteka Cyfrowa Polona
12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
13. Serwis Telewizji Polskiej
14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Oraz

https://pl.khanacademy.org
http://digitalniikreatywni.blogspot.com/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/
https://www.nowaera.pl/e-rozwiazania/multimedia
https://www.nowaera.pl/dlarodzica
https://www.nowaera.pl/e-rozwiazania/multimedia/
https://otwartezasoby.pl/
https://online.seterra.com/pl
https://slideplayer.pl/
https://www.youtube.com/results?search_query=imax+filmy+przyrodnicze
https://www.profesor.pl
https://www.e-korepetycje.net/artykuly
https://edpuzzle.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://nearpod.com/

Problemem mogą okazać się zajęcia online z bibliotekarzem, nauczycielem wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki czy religii. Mam nadzieję, że zainspirują Oni swoich uczniów do przeczytania ciekawych książek, czasopism, portali tematycznych. Przekażą im wiedzę o zdrowym odżywianiu się, wpływie ruchu na zdrowie, może pokonywanie tras spacerowych z rodzicami i zaznaczanie ich na mapie, czy choćby przekazanie uczniom wiedzy o historii sportu. Plastyk, poza bogatymi zbiorami w necie może zlecić wykonanie plastycznych prac na dany temat. Muzyk niech sięgnie po twórczość gigantów muzyki - nie tylko poważnej. Zajęcia techniczne mogą zawierać wykonywanie podstawowych prac domowych – wykonanie prostych posiłków, bank przepisów, cerowanie, szycie, zasady utrzymania higieny osobistej i w domu itp. W tych zajęciach liczymy także na zaangażowanie i pomoc rodziców.

W związku z trudnościami wynikającymi w pracy zdalnej zajęcia mogą trochę odbiegać od realizacji podstawy programowej, chociaż w wielu aspektach będą z nią zgodne.

Zostańcie w domach i chrońcie Siebie i Swoje Rodziny.
Pozdrawiam.
Robert Furman

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego