Szachy w naszej szkole - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szachy w naszej szkole

Archiwum 2015/2016
SPRAWOZDANIE – PROJEKT „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”
 
 
            Od września 2015 roku w naszej szkole został wprowadzony nowy projekt o nazwie „Edukacja przez szachy w szkole”, którego patronem jest Polski Związek Szachowy. Projekt był realizowany w klasie II b i prowadzony przez instruktora szachowego – Anetę Markiewicz. W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o 15 kompletów szachowych, szachownicę demonstracyjną oraz komplet podręczników dla każdego ucznia. Zajęcia                             o charakterze teoretyczno – praktycznym odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne i obejmowały wszystkich uczniów klasy II b.
Celem projektu było zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Korzyści wynikające z wdrożenia projektu to w szczególności:
- rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności uczniów oraz motywacji do samodzielnej pracy;
- rozwój wyobraźni przestrzennej i pamięci wzrokowej, strategicznego myślenia;
- zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów klasie 2b, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz pomoc w kształtowaniu ważnych cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja;
- stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez: rozwój zainteresowań, twórczą aktywność, rozwijanie pamięci i uwagi, rozwój myślenia logiczno-wyobrażeniowego, rozwój pozytywnych sfer osobowości, zdrowej rywalizacji;
- uczniowie nauczyli się postępowania według zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. 
Nauka gry w szachy szczególnie w młodszym wieku szkolnym, dostarczyła dzieciom rozrywki i zabawy. Była doskonałą formą stymulowania ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego w wielu płaszczyznach. Najważniejsze z nich to:
·                             rozwój zainteresowań – dzieci poznały nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
·                             aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie jakiegokolwiek zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Dziecko samo wykreuje wydarzenia na szachownicy i poniesie za nie odpowiedzialność;
·                             rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów. Cała szachownica zostaje ukształtowana w przestrzenno – czasową postać, czyli wzorzec. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji;
·                             myślenie logiczno-wyobrażeniowe – ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami rzeczywistych doznań zmysłowych i ten właśnie rodzaj myślenia gra w szachy rozwija najpełniej;
·                             rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy kształtują poczucie obiektywizmu, uczą uznawania prawd innych ludzi, tolerancji i reakcji na niepowodzenia.
Program nauczania przekazany przez Polski Związek Szachowy został pomyślnie zrealizowany. Pod koniec roku szkolnego odbył się turniej szachowy, w którym mistrzami szachowymi zostali: Wiktor Adler, Mateusz Krynicki i Gabriel Krupa.
 
mgr Aneta Markiewicz
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego