Rys historyczny - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rys historyczny

Biblioteka
Biblioteka szkolna - rys historyczny

Początki szkolnictwa w Gromadce sięgają roku 1947. Szkoła kilkakrotnie zmieniała swoja lokalizację wraz z nią wędrowała biblioteka. 1 września 1995 r. szkoła po raz ostatni zmieniła swoją lokalizację, przeniosła się do nowo wybudowanego budynku. Biblioteka natomiast zajęła pomieszczenie zastępcze.
W nowym budynku biblioteka przeprowadzała się jeszcze dwa razy zanim przeprowadziła się do pomieszczenia obecnie zajmowanego.Przełom w dziejach biblioteki szkolnej nastąpił w roku 2004 kiedy to biblioteka posiada czytelnię z 26 miejscami do pracy i 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.Od momentu powołania do istnienia Gimnazjum w Gromadce(tj. od 1 IX 1999) biblioteka jest jedna dla obu szkół.

Przeglądając archiwum nie znajdujemy materiałów dotyczących biblioteki. Nieliczne zachowane dokumenty pochodzą z niewielkiej dokumentacji gromadzonej i przechowywanej bezpośredniow bibliotece.Z zachowanych dokumentów i ich analizie niewiele można dowiedzieć się o bibliotece szkolnej istniejącej przy Szkole Podstawowej w Gromadce. Ze wspomnień nauczycieli pracujących dowiedziałam się o pierwszych latach istnienia szkoły. Z tych kruchych wspomnień wynika, iż biblioteka od początku swego istnienia zajmowała osobne pomieszczenie, przeznaczone wyłącznie dla niej. Pierwszym wieloletnim opiekunem biblioteki była pani Anastazja Janowska, po niej nad biblioteką czuwali: Jan Majewski, Maria Majewska, Jadwiga Majewska. Dla wymienionych osób prowadzenie biblioteki było zajęciem dodatkowym, głównym było nauczanie. Od 1 września 1984 r. biblioteką kieruje pani Józefa Stępniak, pracująca w pełnym wymiarze godzin bibliotecznych.Nieliczne zachowane dokumenty świadczą o istnieniu bibliotekiw roku 1950. Taki to rok wskazuje pierwsza strona zachowanej księgi inwentarzowej. Według zapisu jako pierwszą wpisaną na stan biblioteki książką jest powieść Franka Haedyégo pt. Potęga bez chwały. Pozycja ta jest do dziś w bibliotece.Obok kupna, darów do biblioteki napływały książki z tzw. “Rozdzielnika”. Książki wraz z kartami katalogowymi dokumentów finansowane były przez Ministerstwo Oświaty.Liczne przeprowadzki szkoły, biblioteki, zmiany administracyjne kraju, reorganizacja szkolnictwa są przyczyna braku wielu dokumentów.
Biblioteka żywo uczestniczyła i uczestniczy w życiu szkoły przez udział i organizację imprez kulturalnych takich jak: konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, wystawy. Współpracuje z Gminna Biblioteką Publiczną w Gromadce, Gminnych Ośrodkiem Kulturyw Gromadce oraz Przedszkolem Publicznym w Gromadce. O tej działalności świadczą krótkie informacje zamieszczone w kronice szkolnej, kronice biblioteki (założonej w 1994 roku) i dziennikach biblioteki.

Opracowała Pani Józefa Stępniak
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego