ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Informacje dla rodziców
Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 04.09.2017 w gminnej hali sportowej o godzinie 9.30.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2017 - podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/men-kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018.pdf
 
Uczniowie dojeżdżający zostaną dowiezieni na godzinę 9.00 – informacja o dowozach zostanie rozwieszona 30.08.2017.
Po apelu i spotkaniach z wychowawcami uczniowie będą odwożeni  od godziny 11.15 – szczegółowa  informacja zostanie rozwieszona na tablicy informacyjnej w szkole.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego