Prośba zamawiającego - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prośba zamawiającego

Aktualne przetargi > Dowóz dzieci 2020-2021
 
Szkoła Podstawowa w Gromadce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19 – dalej Zamawiający uprzejmie informuje, że oferty dotyczące Zamówień Publicznych można składać w kopercie w siedzibie zamawiającego – Szkoła Podstawowa w Gromadce, Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19, 59-706 Gromadka, Sekretariat lub przesłać na powyższy adres.
Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp, otwarcie ofert jest jawne, jednakże Zamawiający zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistego udziału w czynnościach otwarcia ofert ze względu na rozprzestrzenianie się koronowirusa (COVID-19).
Informacje z otwarcia ofert, o których w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu, w którym nastąpiło otwarcie ofert.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego