Pracownia przyrodnicza - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pracownia przyrodnicza

Projekty i programy zrealizowane
Regionalny Program Operacyjny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 wprowadza projekt edukacyjny dla szkół podstawowych „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie". Celem jest doskonalenie rozwoju szkół w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych, inwestowanie w bazę, nowoczesne środki dydaktyczne, wiedzę nauczycieli i nowoczesne zarządzanie szkołami.
Projekt ma ogromne znaczenie dla rozwoju i przyszłych szans życiowych ucznia, gminy i całego regionu dolnośląskiego.
Projekt wymagać będzie nie tylko aplikowania o inwestycję czyli wyposażenie szkoły w pracownię ale dokształcania i doskonalenia nauczycieli, programowania rozwoju szkoły w zakresie nauk przyrodniczych, perspektywicznego myślenia, koncepcji na współpracę z innymi szkołami w gminie i przyjęcia przez szkołę roli lidera w gminie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego