Pomoc Ukrainie - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pomoc Ukrainie

Archiwum 2021/22
Po ustaleniach z organem prowadzącym naszą szkołę, dotyczących działań na rzecz pomocy uchodźcom uzgodniono:

- nie prowadzimy w szkole zbiórki pieniędzy (podajemy fundacje lub oficjalne instytucje, które taką zbiórkę prowadzą)
- nie prowadzimy w szkole zbiórek ubrań, jedzenia itp. (Punkt,który to robi mieści się w Gromadce przy ul. 11 Listopada 92 - świetlica wiejska )
 Punkt czynny będzie w dni robocze ( pn-pt) od godz. 14 00 do godz. 16 00

Przyjmowane będą następujące artykuły :

Odzież i okrycie ( przyjmowane będą rzeczy nowe)
Środki higieny i czystości:
Żywność
żywność do szybkiego przygotowania (instant)
konserwy,
makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:
Zapałki
Baterie, powerbanki
Oświetlenie, w tym latarki
Świece
Zestawy pierwszej pomocy


Osoby lub rodziny, które przyjęły uchodźców lub wyrażają chęć przyjęcia proszone o zgłoszenie się urzędu gminy lub GOPS w Wierzbowej.

Tekst informacji ze strony gminy:
„Gmina Gromadka prosi Mieszkańców, którzy przyjęli do swoich domów i mieszkań osoby ( rodzina, znajomi ,osoby obce) , które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Gminy w Gromadce tel. 75 7382452 email gmina@gromadka.pl lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbowej tel. 75 6116022 email sekretariat@gopsgromadka.pl
W zgłoszeniu należy podać podstawowe dane :Imię i nazwisko Mieszkańca przyjmującego uchodźcę , adres zamieszkania , ilość przyjętych osób , dane kontaktowe ( telefon, emial)
Gmina Gromadka, po zweryfikowaniu podanych danych przez GOPS w Gromadce , udzieli Mieszkańcom , którzy przyjęli pod swój dach uchodźców wszelkiej możliwej pomocy zarówno rzeczowej , jak i finansowej .”

Szkoła przygotowuje się na przyjęcie uczniów z Ukrainy.


R.Furman

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego