Polak ma essę - SPGromadka

Przejdź do treści
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Polak ma essę"!
W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Polak ma essę!", który powadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im.  Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie. Patronat honorowy nad projektem objął m.in. Minister Edukacji i Nauki.
Projekt realizowany jest na lekcjach historii oraz języka polskiego. Głównym założeniem projektu jest utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów, tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, pomoc w rozwijaniu naturalnej kreatywności dzieci a także nauki poprzez zabawę, dodatkowo doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym naturalnego wyrażania odczuć.
Cele szczegółowe projektu
- utrwalanie nabytej wiedzy z języka polskiego oraz historii poprzez zabawę,
- wspomaganie rozwoju dzieci,
-  odkrywanie dziecięcych talentów,
- integracja zespołu klasowego,
- rozwijanie wiary we własne możliwości,
- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności
rozwiązywania sytuacji problemowych,
- wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela oraz ucznia,
- integracja środowiska pedagogicznego realizującego Projekt,
- promocja placówek biorących udział w projekcie w środowisku lokalnym
oraz na terenie całej Polski
Koordynatorkami projektu w naszej szkole są Panie: Magdalena Gąsior, Joanna Tomaszewska oraz Anna Wasylko
Magdalena Gąsior
Szkoła Podstawowa
ul. Sikorskiego 19
59-706 Gromadka
telefon +48 757382439

zsgromadka@gmail.com
Robert Furman
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści