Plan pracy - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Plan pracy

Biblioteka
P L A N   P R A C Y   B I B L I O T E K I    S Z K O L N E J


Praca pedagogiczna

1. Udostępnianie.
2. Udzielanie informacji: bibliotecznych, bibliograficznych,
rzeczowych, tekstowych, katalogowych.
3. Poradnictwo czytelnicze.
4. Praca nad wizja i misją biblioteki.
5. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.
6. Informacja o czytelnictwie.
7. Wystawki książek.
8. Gazetki ścienne.
9. Uczestnictwo w życiu szkoły: współpraca z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej.
10. Konkursy.
11. Współpraca z Przedszkolem Publicznym, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Domem Kultury.
12. Doskonalenie warsztatu pracy bibliotekarza (szkolenia, narady, literatura fachowa, czasopisma metodyczne).

Praca biblioteczno-techniczna

1. Konserwacja i oprawa księgozbioru.
2. Opracowanie księgozbioru: inwentaryzowanie, klasyfikowanie, katalogowanie.
3. Prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego.
4. Melioracja katalogu.
5. Uzupełnienie i tworzenie nowych teczek tematycznych.
6. Wyszukiwanie materiału w internecie wg zapotrzebowania.
7. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej: kronika biblioteki, księgi inwentarzowe (SP, Gimnazjum), księga przybytków, rejestr ubytków.
8. Selekcja księgozbioru (zniszczone, zaczytane książki).
9. Wdrażanie systemu MOL.
10. Powielanie potrzebnych materiałów, opieka nad kserokopiarką.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego