Model absolwenta - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Model absolwenta

Informacje o szkole > Tradycje szkoły
MODEL ABSOLWENTA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROMADCENasz absolwent:
- potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności,
- zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować
- potrafi dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów,
- umie porozumiewać się z innymi,
- szanuje dziedzictwo kulturowe,
- zna i stosuje normy dobrego zachowania,
- jest partnerem we wspólnej pracy,
- dba o swoje zdrowie i otoczenie,
- dąży do osiągnięcia sukcesu,


- jest przygotowany do następnego etapu nauki.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego