Informacja o nauczaniu hybrydowym w SP Gromadka. - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja o nauczaniu hybrydowym w SP Gromadka.

Archiwum 2021/22
Informujemy, że szkoła wprowadza nauczanie hybrydowe.

Od dnia 17.05.2021 (poniedziałek) do szkoły przychodzą klasy 4a,4b,5a,5b,8a,8b a klasy 6a,6b,6c i 7a,7b,7c uczą się zdalnie w domu.

W dniu 24.05.2021 oraz 28.05.2021 uczniowie klas 6a,6b,6c i 7a,7b,7c przychodzą na lekcje do szkoły, a klasy 4a,4b,5a,5b,8a,8b w tych dniach uczą się zdalnie.

W dniach 25-27.05.2021 do szkoły przychodzą tylko klasy 8a i 8b – egzamin ósmoklasisty. Pozostałe klasy w tych dniach mają dni wolne od zajęć edukacyjnych.

Wytyczne sanitarne - strona MEN
Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  
Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:
  • organizacja zajęć w szkole, 
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
  • gastronomia, 
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego