Informacja dla uczniów - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja dla uczniów - Kopia

Archiwum 2019/2020
Na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Drogi Uczniu!
Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym
stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć.
Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele
przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności.
To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z
serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole
podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania
nowoczesnych technologii.
Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj
się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach.
Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w
domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną.
Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje
zainteresowania:
1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:
a. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora
szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat
sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,
b. jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego
sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą
(Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,
c. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak
pobrać materiały do nauki,
d. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila
do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego
zadania/aktywności,
e. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami i
mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze
swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i
podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami
elektronicznymi,
f. jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby
kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.
2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może
budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo
przystępna i atrakcyjna:
a. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez
nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania
rozwiązań,
b. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć
w dyskusji,
c. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy
komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,
d. odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o
zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,
e. staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie
czasu spędzonego przy komputerze.
3. W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj
wymagane przez nauczyciela aktywności:
a. sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
b. jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym
formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody
kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica,
nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik
dotarł do nauczyciela,
c. wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając
ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o
pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.
4. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w
internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i
tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.
5. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z
poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc
nauczyciela, rodziców lub kolegów.
6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z
komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich
sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.
7. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.
8. Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin
zawodowy, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się
do egzaminu.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego