Informacja dla rodziców - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja dla rodziców - Kopia

Archiwum 2019/2020
Na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 Drodzy Rodzice!
Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa
dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie
na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje
dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.
Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie
organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy
nauczycielom i uczniom szkoły.
Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na
odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na
odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i
na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.
Rodzicu,
1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać,
że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także
na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie
relacji rodzinnych.
2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:
a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi
czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia
prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy
nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),
b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności
ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste
rozgrzewki/rozciągania,
c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być
zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem
Strona 17 z 52
najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z
rodziną,
d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie
braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi
pasjami, wspólne gry planszowe.
3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością.
Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.
4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer
telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę
internetową szkoły.
5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności
dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i
możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.
6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować
warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet
itd.
7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem
(zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz
rodziny.
8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność,
systematyczność i samodzielną naukę.
9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do
samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać
pobrane materiały i swoje rozwiązania.
10.Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny
lub egzamin zawodowy, zachęć do skorzystania z materiałów publikowanych
przez CKE, w tym z próbnych testów.
11.Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu.
Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w
dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne
Strona 18 z 52
12.Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie
aktywnościach.
13.Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:
 https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
 https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego