Ekolandia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ekolandia

Projekty i programy zrealizowane
" Ekolandia - Zielona Akademia nie tylko dla najmłodszych"- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Gromadce

W lutym 2009 r. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą
w Krakowie ogłosiła kolejną edycję konkursu w ramach ogólnopolskiego programu dotacyjnego "Szkoły dla Ekorozwoju", w której wzięliśmy udział.

Celem tego konkursu jest rozwijanie inicjatyw realizowanych poprzez szkoły w swoich środowiskach przy współpracy z rodzicami, firmami lokalnymi i samorządem. Jego realizację na Dolnym Śląsku koordynuje Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" z Legnicy. W tym roku nagrodą w konkursie była dotacja w wysokości do 8000zł.

W maju nastąpiło rozpatrzenie wniosków i znaleźliśmy się w gronie 6-ciu szczęśliwców z regionu legnickiego - otrzymaliśmy najwyższą dotację w wysokości 6 200 zł.

W czerwcu przystąpiliśmy do realizacji naszego projektu, którego celem jest:

- aktywizacja społeczności szkolnej, lokalnej i miejscowych instytucji oraz poszerzenie oferty edukacyjno-turystycznej "Wrzosowej Krainy";

- stworzenie ciekawego, pełnego tajemnic i możliwości miejsca do nauki i zabawy poza murami szkoły.

Aktywizując lokalną społeczność, stworzymy atrakcyjny ośrodek dydaktyczno- rekreacyjny, dający możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, poznania przyrody i kształtowania postaw proekologicznych.
Na terenie przy "Wrzosowej Chacie" w Borówkach powstanie "Ekolandia" z pięcioma "Zielonymi Klasami", w których znajdą się m. in. : drewniane urządzenia do zabawy, ogródek doświadczalny, rabata miododajna z ulem pokazowym i pomostem widokowym oraz "Wiklinowa Chata" wybudowana przy pomocy uczniów Szkoły Podstawowej. Chcemy, aby Ekolandia służyła nie tylko najmłodszym, ale także dorosłym mieszkańcom Wrzosowej Krainy.
W projekt zaangażowanych jest 13 partnerów, m. in. : uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Gromadce, Rada Rodziców SP, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy "Wrzosowa Chata" w Borówkach, Stowarzyszenie Gminnego Klubu Sportowego, Urząd Gminy i GOKiS w Gromadce oraz liczni darczyńcy.

Swój projekt opieramy na jak najszerszym wykorzystaniu lokalnych walorów przyrodniczo-
-kulturowych. "Ekolandię" chcemy stworzyć na udostępnionym terenie przy Ekomuzeum
" Wrzosowa Chata" w Borówkach, wykorzystując i rozbudowując istniejące już zaplecze. Atrakcyjność planowanego miejsca zwiększa bliskie sąsiedztwo stawu, rezerwatu "Torfowisko Borówki" i "Ścieżki Zmysłów".

Do tej pory za otrzymane pieniądze, z dużą pomocą pani Bogumiły Naruszewicz,
kupiliśmy stojak na kilkanaście rowerów, który został umieszczony przy Ekomuzeum "Wrzosowa Chata " w Borówkach i wybudowaliśmy konstrukcję " Wiklinowej Chaty Leśnego Skrzata". Pani Gabriela Jarosz, właścicielka apteki "Paprotka", podarowała nam apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem, niezbędną przy organizacji różnorodnych form wypoczynku, a pani Ewa Sabuk przygotowała strój zielarki, w którym pani Bogumiła Naruszewicz przyjmuje gości Ekomuzeum. W czerwcu odbyły się dwa dwudniowe biwaki dla młodszych dzieci naszej szkoły, na których uczniowie poznawali tajniki zielarstwa, pracowali przy założeniu ogródka doświadczalnego i odnowie "Ścieżki Zmysłów".

Realizacja projektu jest pierwszym krokiem do ubiegania się naszej szkoły o tytuł "Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej".

Składamy serdeczne podziękowania pani Danucie Góralewskiej oraz Bogumile i Witoldowi Naruszewiczom za pomoc przy opracowaniu projektu.Renata Gołębiowska i Gabriela Bytner - autorki projektu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego