Egzamin ósmoklasisty - Kopia - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Egzamin ósmoklasisty - Kopia

Archiwum 2019/2020
Na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 MATERIAŁY POWTÓRZENIOWE DLA ÓSMOKLASISTÓW
Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje na swojej stronie internetowej
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadanpowtorkowych/ zestawy zadań, które umożliwiają powtórzenie i utrwalenie materiału.
Zestawy te zawierają zadania z czterech przedmiotów:
1. języka polskiego – są zorganizowane według lektur obowiązkowych;
2. matematyki – są zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych;
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klasy VII i VIII;
3. języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego – obejmują
podstawowe umiejętności językowe.
Do każdego zestawu zadań został opracowany odrębny zeszyt z rozwiązaniami,
który zawiera m.in. przykładowe rozwiązania zadań otwartych oraz wyjaśnienia
dotyczące rozwiązań zadań zamkniętych.
Zadania zawarte w tych zestawach mogą być wykorzystywane – podobnie jak
zadania w innych materiałach dostępnych na stronie CKE4 – do przygotowania
własnych materiałów oraz do utrwalania i powtórek materiału. Wszystkie zadania
opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny
publicznej, zatem mogą być wykorzystywane do pracy z uczniami w dowolnej formie.
Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików .pdf. Zadania można
dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej.
Zadania egzaminacyjne można również wykorzystywać do tworzenia własnych
miniarkuszy egzaminacyjnych albo ćwiczeniowych. Najprościej jest to zrobić w
edytorze tekstu i przesłać uczniom mailem albo zamieścić w chmurze, we wspólnej,
znanej nauczycielowi i uczniom przestrzeni.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego