Akademia uczniowska - gimnazjum - ZSwGromadce

Idź do spisu treści

Menu główne:

Akademia uczniowska - gimnazjum

Projekty i programy zrealizowane
Ponad 33 tysiące polskich gimnazjalistów będzie przeprowadzać doświadczenia, realizować własne projekty, a jednocześnie uczyć się pracy zespołowej, myślenia przyczynowo-skutkowego i rozwijać swą kreatywność - a to wszystko w ramach programu "Akademia Uczniowska. Projekty matematyczno-przyrodnicze w gimnazjach". Przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) program, który zainaugurowano 12 stycznia w Warszawie, potrwa do kwietnia 2014 roku.

W "Akademii Uczniowskiej" wezmą udział uczniowie ponad 300 gimnazjów z pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i śląskiego.

„Chodzi nam o to, by nauka była dla uczniów ciekawsza, zajęcia bardziej angażujące, a uczniowie w efekcie lepiej rozumieli zjawiska otaczającego ich świata, o których uczą się na lekcjach: matematyki, fizyki, chemii, biologii. Chcemy, by uczniowie nauczyli się stawiać sobie pytania badawcze, planować i prowadzić eksperymenty zgodnie z procedurami naukowymi oraz przygotowywać projekty polegające na wzajemnym uczeniu się. Tego brakuje polskiej szkole" - powiedział PAP dyrektor CEO Jacek Strzemieczny.

„Wierzymy, że nawet słabi uczniowie, gdy będą przygotowywać projekty, w ramach których będą mieli objaśnić koleżankom i kolegom różne zjawiska, to sami lepiej je rozumieją niż wtedy, gdy przyswajają wiedzę tylko w sposób bierny" - zaznaczył.

Strzemieczny przypomniał, że z różnych badań krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczą polskie szkoły wynika, iż nasi uczniowie w zakresie rozumienia zjawisk przyrodniczych czy sprawdzania w sposób naukowy hipotez są słabsi od rówieśników z innych krajów, a zwłaszcza krajów Europy zachodniej. "Badania pokazują, że w polskich szkołach stosunkowo rzadko prowadzi się doświadczenia i eksperymenty, mimo że powinny być one przeprowadzane" - dodał.

W Programie "Akademia Uczniowska", który realizowany będzie do kwietnia 2014 roku, uczestniczyć ma 360 gimnazjów z pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Pierwszy nabór przeprowadzono w grudniu ubiegłego roku - zakwalifikowano 90 szkół. Drugi, główny nabór zostanie przeprowadzony w kwietniu. W programie wezmą udział uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjach we wrześniu 2010 r. i we wrześniu 2011 roku, a w szkołach zakwalifikowanych w pierwszym naborze - także uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu ub.r.

Przez trzy lata nauki w gimnazjum młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych na specjalnych kołach naukowych, zajmujące się wybranymi przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi: matematyką, chemią, fizyką i biologią. W ich ramach gimnazjaliści zapoznają się z technikami eksperymentalnymi, zaplanują i przeprowadzą zgodnie z procedurą naukową: obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe, dotyczące wybranych partii materiału związanych z realizacją podstawy programowej nauczania.

Intencją programu jest, by każdy z uczestniczących w nim gimnazjalistów co najmniej kilka razy wziął udział w zajęciach kół naukowych i przeprowadził z innymi uczniami projekt polegający na wzajemnym uczeniu się.

"To nie będą koła dla tzw. uczniów zdolnych, szczególnie interesujących się daną tematyką lub mających najlepsze stopnie czy osiągnięcia. To będą koła dla wszystkich. Także uczniowie słabi będą mogli na kole na tyle głęboko poznać wybrany przez nich obszar nauki, że pozwoli im to przeprowadzić projekt" - zaznaczył Strzemieczny.

Uczniowie z różnych województw pracujący nad tym samym zagadnieniem będą współpracowali on-line. Wykonane przez nich eksperymenty, obserwacje i projekty będą prezentowane na forum szkoły oraz na specjalnie przygotowanej platformie internetowej. Poza pracą w kołach naukowych uczniowie będą też mogli odwiedzić ośrodki akademickie organizujące festiwale nauki. Jednak nie tylko dzieci, ale także nauczyciele mają skorzystać z "Akademii Uczniowskiej". Dla tych ostatnich przygotowano bowiem stacjonarne i internetowe szkolenia, wykorzystujące metody coachingu, a dotyczące przygotowywania obserwacji i eksperymentów, prowadzenia projektów uczniowskich, motywowania do nauki, udzielania informacji zwrotnej oraz stosowania technik IT.

Dodatkową pracę nauczycieli, związaną z prowadzeniem kół naukowych i organizacją wycieczek tematycznych, sfinansuje CEO. Centrum dostarczy także szkołom zestawy małego badacza oraz mikroskopy laboratoryjne. Jak poinformował Strzemieczny, pierwsze szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się już w styczniu, natomiast pierwsze koła ruszą w szkołach w lutym.

Program "Akademia Uczniowska" realizowany jest przez CEO we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Współfinansowany jest natomiast ze środków Unii Europejskiej w ramach III Priorytetu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego